Xaqan adının mənası

Qədim türk dilindəki kaan və kağan sözlərinin ərəb və fars tələffüzünə uyğunlaşdırmış biçimidir. Böyük xan, xanlar xanı, şahinşah, imperator. Vaxtilə türk və çin hökmdarlarına verilən addır. Bəzən Osmanlı sultanlarına da deyilərdi.

Populyarlıq: 656

Oxşar adlar: Xanqulu, Xanqardaş, Xaqani, Xırdaqədəm, Xaliq, Xaniımqız, Xaliqverdi, XalıqBaşqa ad axtar

Şərhlər