m.cici.az
loading...

Xaqan adının mənası

Qədim türk dilindəki kaan və kağan sözlərinin ərəb və fars tələffüzünə uyğunlaşdırmış biçimidir. Böyük xan, xanlar xanı, şahinşah, imperator. Vaxtilə türk və çin hökmdarlarına verilən addır. Bəzən Osmanlı sultanlarına da deyilərdi.

Populyarlıq: 558

Oxşar adlar: Xaniımqız, Xaliqverdi, Xaqani, Xaliq, Xanqulu, Xalıq, Xırdaqədəm, XanqardaşBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube