m.cici.az
loading...

Xanım adının mənası

Xan dözündən qadınlara verilən ad və ünvanıdır. Vaxtilə hökmdar, şah qadınlarına, yüksək zümrədən olan qadınlara verilən ünvan (titul) olmuşdur. Hal-hazırda hörmət əlaməti olaraq qadınlara müraciət biçimi.

Populyarlıq: 625

Oxşar adlar: Xanəhməd, Xanmurad, Xanmirzə, Xanımcan, Xanımgözəl, Xanbəyim, Xanış, Xandadaş, Xanpəri, Xanımgül, Xanımbəyim, Xanimağa, Xalidun, Xangözəl, Xudaşirin, Xancan, Xanımnənə, Xan, Xanımnaz, Xanbibi, Xanoğlan, Xanlar, Xırdanaz, Xanımbala, Xanməmməd, Xanxanım, Xanbikə, Xatın, Xanbaba, Xanay, Xanı, Xanbacı, Xurşidbanu, Xanverdi, Xangəldi, Xanımbacı, Xanımnisə, Xatun, Xandəmir, Xırdaxanım, Xəzangül, Xanbəy, Xanımbikə, Xaniımqız, Xanqulu, Xanbala, Xansənəm, Xandədə, Xankişi, XaqanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube