Xanım adının mənası

Xan dözündən qadınlara verilən ad və ünvanıdır. Vaxtilə hökmdar, şah qadınlarına, yüksək zümrədən olan qadınlara verilən ünvan (titul) olmuşdur. Hal-hazırda hörmət əlaməti olaraq qadınlara müraciət biçimi.

Populyarlıq: 706

Oxşar adlar: Xanımbəyim, Xanımbikə, Xurşidbanu, Xangözəl, Xaqan, Xandəmir, Xanımbala, Xan, Xanbala, Xandadaş, Xanağa, Xanımnənə, Xalidun, Xanəli, Xannənə, Xanqulu, Xanmurad, Xaniımqız, Xanbacı, Xanımcan, Xankişi, Xoşnigar, Xaqani, Xatun, Xandədə, Xırdaxanım, Xanmirzə, Xanbəyim, Xansənəm, Xanlar, Xanımgözəl, Xanoğlan, Xanimağa, Xanımgül, Xanməmməd, Xanay, Xancan, Xanı, Xudaşirin, Xanımbibi, Xanbibi, Xanqardaş, Xanış, Xanımnisə, Xırdanaz, Xəzangül, Xanəhməd, Xəzan, Xanxanım, XanpəriBaşqa ad axtar

Şərhlər