Xan adının mənası

Kaan, kağandan yaranmışdır. Xaqan (bax) sözünün qısaıdılmış biçimidir. Çin , monqol, hind, türk və başqa dövlət başçılarına verilən ünvan(titul, ad) olmuşdur. İmperator , kral, şahinşah anlamlarında işlənibdir.

Populyarlıq: 1069

Oxşar adlar: Xandədə, Xırdaxanım, Xansənəm, Xaniımqız, Xanı, Xanımbibi, Xaqani, Xanpəri, Xalidun, Xaqan, Xanımbala, Xanımgözəl, Xanəhməd, Xanqulu, Xandəmir, Xanoğlan, Xəzan, Xırdanaz, Xudaşirin, Xatun, Xanbəy, Xanımnənə, Xangəldi, Xanəli, Xankişi, Xanmirzə, Xanxanım, Xanağa, Xanımcan, Xanlar, Xatın, Xanımgül, Xanbikə, Xəzangül, Xandadaş, Xanbala, Xanımbacı, Xoşnigar, Xancan, Xanbaba, Xanımnaz, Xanbacı, Xanimağa, Xangözəl, Xanverdi, Xannənə, Xurşidbanu, Xanış, Xanımbikə, XanımnisəBaşqa ad axtar

Şərhlər