m.cici.az
loading...

Vəkil adının mənası

Başkasının işini görməyə təyin olunan şəxs, əvəz eləyən, məhkəmələrdə tərəflərin əvəzində iş aparan adam, nazir, deputat.

Populyarlıq: 386

Oxşar adlar: Vəcidə, Vəsamət, Vəfiq, Vəhdət, Vasfiyə, Vəcdət, Vəliəddin, Vəhbi, Veysəl, Vəliyulla, Vəfadar, Vəcdi, Vəcihi, Vədat, Vüsalə, Vəli, Vəlican, Vahibə, Vüslət, Vəfalı, Vəsimə, Vəsmə, Vəzir, Vacibə, Vəhbiyyə, Vəsilə, Vəliulla, Vərda, Vahidə, Vəlid, Vəfa, Vilayət, Vələt, Vəzifə, Vəcahət, Validə, Vələd, Vəlimət, VətəngülBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube