Vəkil adının mənası

Başkasının işini görməyə təyin olunan şəxs, əvəz eləyən, məhkəmələrdə tərəflərin əvəzində iş aparan adam, nazir, deputat.

Populyarlıq: 426

Oxşar adlar: Vəsimə, Vəcahət, Vəfa, Vüsalə, Vəcidə, Vəsmə, Vahibə, Vələd, Vəfadar, Vəzir, Vəzifə, Vəliyulla, Vədat, Vəhdət, Validə, Vəlid, Vahidə, Vilayət, Vəcdi, Vəsamət, Vəliulla, Vasfiyə, Vəhbi, Vəhbiyyə, Vəlican, Vərda, Vələt, Vəliəddin, Vacibə, Vətəngül, Veysəl, Vüslət, Vəfiq, Vəfalı, Vəlimət, Vəcdət, Vəli, Vəcihi, VəsiləBaşqa ad axtar

Şərhlər