m.cici.az
loading...

Vəkil adının mənası

Başkasının işini görməyə təyin olunan şəxs, əvəz eləyən, məhkəmələrdə tərəflərin əvəzində iş aparan adam, nazir, deputat.

Populyarlıq: 364

Oxşar adlar: Vədat, Vəfa, Vüslət, Vəfadar, Vəzir, Vərda, Vəfiq, Vəsamət, Vəhbiyyə, Vəhdət, Vasfiyə, Vəfalı, Vəzifə, Vüsalə, Vəcdət, Vəliyulla, Validə, Vəcidə, Vəliəddin, Vilayət, Vələd, Vəcdi, Vəsimə, Vəsilə, Vəlimət, Vəliulla, Vəcihi, Vəlican, Vacibə, Vətəngül, Vəcahət, Vahibə, Vəli, Vələt, Vəsmə, Veysəl, Vəlid, Vəhbi, VahidəBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube