m.cici.az
loading...

Vəkil adının mənası

Başkasının işini görməyə təyin olunan şəxs, əvəz eləyən, məhkəmələrdə tərəflərin əvəzində iş aparan adam, nazir, deputat.

Populyarlıq: 369

Oxşar adlar: Vəfiq, Vəsmə, Vasfiyə, Vətəngül, Vəcidə, Vəliulla, Vəcihi, Vəlimət, Vəhbi, Vələd, Vəhbiyyə, Vəliyulla, Vəsilə, Vəfadar, Vəzifə, Vəliəddin, Veysəl, Vəsamət, Vəlican, Vəsimə, Vəzir, Vahidə, Vahibə, Vəlid, Vələt, Vüsalə, Vəcdi, Vəcahət, Vəfalı, Vəhdət, Validə, Vəfa, Vədat, Vəli, Vərda, Vüslət, Vəcdət, Vilayət, VacibəBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube