Vəfiq adının mənası

Uyğun, müvafiq, yekdil, həmfikir, dost, yoldaş. Görkəmli tənzimatçı sənətkar Əhməd vəfiq Paşa (1823-1891).

Populyarlıq: 416

Oxşar adlar: Vəfalı, Vəli, Vələd, Vəsimə, Vəhbiyyə, Vədat, Vəcihi, Vəcdət, Vəlid, Vəcdi, Vəhbi, Vələt, Vəzifə, Vəfa, Vahidə, Vəsamət, Vilayət, Vərda, Vəlican, Validə, Vəlimət, Vəsmə, Vəcidə, Vətəngül, Vəsilə, Vəliəddin, Vəzir, Vasfiyə, Vahibə, Vacibə, Vəkil, Veysəl, Vüsalə, Vəhdət, Vəliyulla, Vəliulla, Vəcahət, Vüslət, VəfadarBaşqa ad axtar

Şərhlər