m.cici.az
loading...

Vəfiq adının mənası

Uyğun, müvafiq, yekdil, həmfikir, dost, yoldaş. Görkəmli tənzimatçı sənətkar Əhməd vəfiq Paşa (1823-1891).

Populyarlıq: 388

Oxşar adlar: Vəsimə, Vacibə, Vədat, Vəhdət, Vəhbi, Vəzifə, Validə, Vasfiyə, Vəhbiyyə, Vəfadar, Vəliəddin, Vələt, Vətəngül, Vəzir, Vəfalı, Vəfa, Vəliulla, Vəcihi, Vəcdət, Vəli, Vəkil, Vüslət, Vəsmə, Vəlican, Vəlid, Veysəl, Vərda, Vəcahət, Vəcdi, Vəsilə, Vahibə, Vüsalə, Vilayət, Vəliyulla, Vələd, Vahidə, Vəlimət, Vəcidə, VəsamətBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube