m.cici.az
loading...

Vəfiq adının mənası

Uyğun, müvafiq, yekdil, həmfikir, dost, yoldaş. Görkəmli tənzimatçı sənətkar Əhməd vəfiq Paşa (1823-1891).

Populyarlıq: 370

Oxşar adlar: Validə, Vüsalə, Vəfalı, Veysəl, Vəsimə, Vəsilə, Vəcihi, Vətəngül, Vərda, Vəlican, Vəfadar, Vəsmə, Vəcdət, Vəkil, Vədat, Vəhdət, Vəcidə, Vacibə, Vəliəddin, Vəhbi, Vəsamət, Vasfiyə, Vəhbiyyə, Vələt, Vəlid, Vahibə, Vəlimət, Vəfa, Vilayət, Vəcdi, Vəcahət, Vələd, Vahidə, Vəli, Vəliyulla, Vüslət, Vəzir, Vəzifə, VəliullaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube