Vəfa adının mənası

Verdiyi sözə əməl etmə, borcu özəmək, vədi unutmama, sevgi və dostluqda sədaqət, etibar.

Populyarlıq: 2060

Oxşar adlar: Vəli, Vəliəddin, Vəsmə, Vəcidə, Vəlimət, Vahidə, Vəzifə, Vəlican, Vəliulla, Vəfalı, Vəhbiyyə, Vəhdət, Vəcihi, Vəfadar, Vasfiyə, Vəsimə, Vərda, Vəliyulla, Vəcdi, Vələd, Vəzir, Vətəngül, Vəhbi, Veysəl, Vəfiq, Vəlid, Vəkil, Vədat, Vilayət, Vahibə, Vəcahət, Vəsilə, Vüsalə, Vəsamət, Validə, Vacibə, Vələt, Vüslət, VəcdətBaşqa ad axtar

Şərhlər