m.cici.az
loading...

Vəfa adının mənası

Verdiyi sözə əməl etmə, borcu özəmək, vədi unutmama, sevgi və dostluqda sədaqət, etibar.

Populyarlıq: 1989

Oxşar adlar: Vəsamət, Vəcidə, Veysəl, Vəcdi, Vəfiq, Vədat, Vüslət, Vəcdət, Vacibə, Vəsimə, Vələd, Vəsmə, Vəlid, Validə, Vələt, Vəzir, Vəli, Vəhdət, Vəzifə, Vəliəddin, Vahibə, Vəkil, Vəliyulla, Vilayət, Vəfalı, Vəlimət, Vətəngül, Vəhbi, Vəliulla, Vərda, Vüsalə, Vasfiyə, Vəcihi, Vəsilə, Vəhbiyyə, Vəcahət, Vəlican, Vahidə, VəfadarBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube