Tamara adının mənası

Əncir ağacı. Bunu xurma ağacı kimi də izah edirlər. Beynəlxalq adlardandır.

Populyarlıq: 989

Oxşar adlar: Tutuxanım, Təmirxan, Tamamgül, Tuman, Tumanbay, Tamam, Taşdəmir, Tumanbəy, Tamerlan, Tümənbay, Tümay, Teoman, Toyxanım, Tümbay, Təoman, Telxanım, Təhmasib, Tellixanım, Tümxan, Tamaşa, Təmizxan, Tağman, Təmizkan, Təmircan, Toraman, Tamilla, TaydəmirBaşqa ad axtar

Şərhlər