Tamam adının mənası

Bitirmə, sona yetirmə, qurtarma, mükəmməl, tam, bütöv, nöqsansız, hazır. Oğlan istəyi ilə qızlara qoyulan adlardandır. Özündən sonra və əvvəl gələn bir sıra sözlərlə birləşərək başqa adlar əmələ gətirir.

Populyarlıq: 498

Oxşar adlar: Tümbay, Tamara, Təmizkan, Təmizxan, Təoman, Teoman, Təhmasib, Tamerlan, Taşdəmir, Tellixanım, Tumanbəy, Tümənbay, Tağman, Tamamgül, Toyxanım, Taydəmir, Tutuxanım, Təmircan, Tuman, Tamilla, Toraman, Telxanım, Tümxan, Tumanbay, Tamaşa, Tümay, TəmirxanBaşqa ad axtar

Şərhlər