Qulu adının mənası

Bu adın kölə, əsir anlamlarından başqa yaradılam, bəndə,məxluq anlamları da vardır. Bu adın önünə Allah, Tanrı, Xuda, Ağa və s.sözlər artırıldıqda mürəkkəb adlar yaranır.

Populyarlıq: 515

Oxşar adlar: Qələmnur, Qanpulat, Qutsal, Qulamxan, Qeybulla, Qutsel, Qulaməli, Qurtul, Qulam, Quloğlu, Qumral, Qurbanəli, QulamyarBaşqa ad axtar

Şərhlər