m.cici.az
loading...

Qara adının mənası

Bu sözün indi tünd , tutqun rəng, məc. Ağır, qəmli, mürtəce anlamlarında işlənsə də, bir ad kimi başqa anlamlar da kəsb etmişdır. Bir sıra adların və sözlərin önündə işlənərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Qaraqan, Qaralin, Qaratpyin, Qaraquz.

Populyarlıq: 522

Oxşar adlar: Qızlarğa, Qəribxan, Qəribnaz, Qutyar, Qızlarbəyim, Qafar, Qurbanxan, Qəmərxan, Qoşqar, Qızılarslan, Qaradəmir, Qasir, Qaradəniz, Qaradayı, Qayatürk, Qorxmaz, Qadir, Qaraca, Qarataş, Qumral, Qəmırxanım, Qəmərcan, Qəribcan, Qaragilə, Qaraduman, Qamar, Qaratel, Qafir, Qəmərnaz, Qarabala, Qaratan, Qarabəy, Qartal, Qaradoğan, Qəhrəman, Qardaşxan, Qaraxan, Qəmərşah, Qaracan, Qəribağa, Qızlar, Qaracabəy, Qaragöz, Qurbanəli, Qapar, Qacar, Qardaşbala, Qardaş, Qardaşağa, QaratayBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube