m.cici.az
loading...

Qara adının mənası

Bu sözün indi tünd , tutqun rəng, məc. Ağır, qəmli, mürtəce anlamlarında işlənsə də, bir ad kimi başqa anlamlar da kəsb etmişdır. Bir sıra adların və sözlərin önündə işlənərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Qaraqan, Qaralin, Qaratpyin, Qaraquz.

Populyarlıq: 490

Oxşar adlar: Qəribxan, Qurbanəli, Qəmərxan, Qartal, Qamar, Qəmırxanım, Qarabala, Qaragöz, Qəribcan, Qasir, Qəhrəman, Qaradəmir, Qutyar, Qızlarğa, Qaraxan, Qarakişi, Qaradoğan, Qəmərnaz, Qafar, Qadir, Qaracan, Qurbanxan, Qarataş, Qızılarslan, Qəribnaz, Qumral, Qardaşbala, Qaraca, Qaratel, Qaradayı, Qaratay, Qaracabəy, Qardaşağa, Qacar, Qorxmaz, Qaraduman, Qızlarbəyim, Qardaşxan, Qəmərcan, Qayatürk, Qaragilə, Qardaş, Qəmərşah, Qulamyar, Qaradəniz, Qafir, Qapar, Qurban, Qoşqar, QaratanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube