m.cici.az
loading...

Qara adının mənası

Bu sözün indi tünd , tutqun rəng, məc. Ağır, qəmli, mürtəce anlamlarında işlənsə də, bir ad kimi başqa anlamlar da kəsb etmişdır. Bir sıra adların və sözlərin önündə işlənərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Qaraqan, Qaralin, Qaratpyin, Qaraquz.

Populyarlıq: 534

Oxşar adlar: Qəmərnaz, Qarakişi, Qardaşağa, Qəribağa, Qurban, Qəribxan, Qızlarbəyim, Qəhrəman, Qəmərşah, Qaratay, Qadir, Qardaş, Qızılarslan, Qaradəniz, Qamar, Qafir, Qasir, Qorxmaz, Qoşqar, Qaradoğan, Qurbanəli, Qaratel, Qutyar, Qartal, Qayatürk, Qaragilə, Qəribnaz, Qapar, Qardaşbala, Qəmərxan, Qaracabəy, Qardaşxan, Qəmərcan, Qaragöz, Qəribcan, Qarabala, Qumral, Qurbanxan, Qaracan, Qaradəmir, Qarabəy, Qulamyar, Qaraca, Qaradayı, Qızlarğa, Qaraxan, Qacar, Qaratan, Qafar, QaradumanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube