m.cici.az
loading...

Qara adının mənası

Bu sözün indi tünd , tutqun rəng, məc. Ağır, qəmli, mürtəce anlamlarında işlənsə də, bir ad kimi başqa anlamlar da kəsb etmişdır. Bir sıra adların və sözlərin önündə işlənərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Qaraqan, Qaralin, Qaratpyin, Qaraquz.

Populyarlıq: 499

Oxşar adlar: Qəribnaz, Qapar, Qəmərnaz, Qaratan, Qacar, Qoşqar, Qızlarbəyim, Qaraduman, Qaradayı, Qayatürk, Qaradəniz, Qardaşağa, Qarabala, Qamar, Qaraxan, Qaragöz, Qurbanəli, Qardaşbala, Qorxmaz, Qəmərcan, Qarabəy, Qəmərxan, Qızlar, Qaradoğan, Qumral, Qadir, Qartal, Qurbanxan, Qarakişi, Qafar, Qəribcan, Qarataş, Qardaş, Qaracan, Qızılarslan, Qaratel, Qutyar, Qaracabəy, Qurban, Qasir, Qulamyar, Qaragilə, Qəribxan, Qəhrəman, Qəmərşah, Qəribağa, Qafir, Qəmırxanım, Qızlarğa, QardaşxanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube