m.cici.az
loading...

Qara adının mənası

Bu sözün indi tünd , tutqun rəng, məc. Ağır, qəmli, mürtəce anlamlarında işlənsə də, bir ad kimi başqa anlamlar da kəsb etmişdır. Bir sıra adların və sözlərin önündə işlənərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Qaraqan, Qaralin, Qaratpyin, Qaraquz.

Populyarlıq: 507

Oxşar adlar: Qızlarğa, Qardaşağa, Qəmərşah, Qaracan, Qəribxan, Qaradəniz, Qurbanəli, Qaragilə, Qardaşxan, Qarabala, Qarabəy, Qızlar, Qəribcan, Qoşqar, Qaradəmir, Qızlarbəyim, Qaraxan, Qaracabəy, Qafar, Qəmırxanım, Qaratel, Qardaşbala, Qadir, Qəribağa, Qızılarslan, Qaradayı, Qasir, Qafir, Qarakişi, Qaraca, Qartal, Qapar, Qamar, Qəmərnaz, Qardaş, Qorxmaz, Qurban, Qacar, Qaraduman, Qulamyar, Qaragöz, Qəribnaz, Qumral, Qutyar, Qəmərxan, Qaratay, Qaradoğan, Qurbanxan, Qayatürk, QəmərcanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube