m.cici.az
loading...

Qara adının mənası

Bu sözün indi tünd , tutqun rəng, məc. Ağır, qəmli, mürtəce anlamlarında işlənsə də, bir ad kimi başqa anlamlar da kəsb etmişdır. Bir sıra adların və sözlərin önündə işlənərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Qaraqan, Qaralin, Qaratpyin, Qaraquz.

Populyarlıq: 481

Oxşar adlar: Qaratay, Qızlar, Qutyar, Qamar, Qurbanxan, Qızlarğa, Qafir, Qardaşağa, Qoşqar, Qurbanəli, Qaradəmir, Qarabala, Qulamyar, Qarabəy, Qaradayı, Qardaş, Qəribnaz, Qızlarbəyim, Qartal, Qardaşxan, Qadir, Qorxmaz, Qaracan, Qəribcan, Qafar, Qaratel, Qəmərxan, Qəmərnaz, Qəhrəman, Qaragöz, Qasir, Qəribxan, Qardaşbala, Qəmırxanım, Qəmərcan, Qayatürk, Qaragilə, Qaracabəy, Qəmərşah, Qumral, Qaraxan, Qaratan, Qurban, Qapar, Qacar, Qarataş, Qaraduman, Qaradəniz, Qəribağa, QaracaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube