m.cici.az
loading...

Qara adının mənası

Bu sözün indi tünd , tutqun rəng, məc. Ağır, qəmli, mürtəce anlamlarında işlənsə də, bir ad kimi başqa anlamlar da kəsb etmişdır. Bir sıra adların və sözlərin önündə işlənərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Qaraqan, Qaralin, Qaratpyin, Qaraquz.

Populyarlıq: 475

Oxşar adlar: Qardaşxan, Qaragöz, Qaratay, Qoşqar, Qacar, Qaradoğan, Qayatürk, Qaratan, Qurbanəli, Qəribnaz, Qaraca, Qorxmaz, Qaracabəy, Qamar, Qulamyar, Qarabəy, Qızlarğa, Qardaşbala, Qaradəmir, Qaragilə, Qarataş, Qızlarbəyim, Qəmərşah, Qumral, Qəmırxanım, Qızılarslan, Qurban, Qapar, Qardaş, Qadir, Qasir, Qutyar, Qəmərnaz, Qardaşağa, Qəhrəman, Qəmərxan, Qəribağa, Qarakişi, Qafir, Qafar, Qaradayı, Qaraduman, Qaracan, Qaratel, Qaraxan, Qəribcan, Qızlar, Qarabala, Qaradəniz, QəmərcanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube