Qadir adının mənası

1) Türk dilində: möhkəm, mətin, sərt, bərk, dəhşətli, zahmli, amansız,2) ərəbcə:bacarıqlı, güc və qüdrət sahibi, qüvvətli. Orta Asiyada türklərində Kadırqulu, Kazdırxan kimi adlar da bununla bağlı meydana gəlibdir.

Populyarlıq: 481

Oxşar adlar: Qabadayı, Qaradoğan, Qardaş, Qədimxan, Qədimbacı, Qədəmxan, Qədəmşah, Qanpolad, Qədimşah, Qədəmnaz, Qaradəmir, Qədimağa, Qaradəniz, Qardaşbala, Qardaşağa, Qaraduman, Qəndab, Qədimbala, Qaradayı, QardaşxanBaşqa ad axtar

Şərhlər