m.cici.az
loading...

Qadir adının mənası

1) Türk dilində: möhkəm, mətin, sərt, bərk, dəhşətli, zahmli, amansız,2) ərəbcə:bacarıqlı, güc və qüdrət sahibi, qüvvətli. Orta Asiyada türklərində Kadırqulu, Kazdırxan kimi adlar da bununla bağlı meydana gəlibdir.

Populyarlıq: 449

Oxşar adlar: Qədimşah, Qanpolad, Qaradəniz, Qədəmşah, Qədimbacı, Qaradoğan, Qədimbala, Qardaş, Qaradəmir, Qədimxan, Qədəmnaz, Qədəmxan, Qəndab, Qaradayı, Qaraduman, Qabadayı, Qardaşxan, Qədimağa, Qardaşağa, QardaşbalaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube