m.cici.az
loading...

Qadir adının mənası

1) Türk dilində: möhkəm, mətin, sərt, bərk, dəhşətli, zahmli, amansız,2) ərəbcə:bacarıqlı, güc və qüdrət sahibi, qüvvətli. Orta Asiyada türklərində Kadırqulu, Kazdırxan kimi adlar da bununla bağlı meydana gəlibdir.

Populyarlıq: 476

Oxşar adlar: Qabadayı, Qardaşxan, Qədimağa, Qədimşah, Qədimbacı, Qəndab, Qanpolad, Qardaş, Qaradəmir, Qədimbala, Qədimxan, Qədəmnaz, Qaradayı, Qədəmşah, Qardaşbala, Qaraduman, Qardaşağa, Qədəmxan, Qaradoğan, QaradənizBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube