m.cici.az
loading...

Qadir adının mənası

1) Türk dilində: möhkəm, mətin, sərt, bərk, dəhşətli, zahmli, amansız,2) ərəbcə:bacarıqlı, güc və qüdrət sahibi, qüvvətli. Orta Asiyada türklərində Kadırqulu, Kazdırxan kimi adlar da bununla bağlı meydana gəlibdir.

Populyarlıq: 467

Oxşar adlar: Qaradəmir, Qədimağa, Qardaş, Qədəmnaz, Qaradayı, Qardaşbala, Qardaşxan, Qardaşağa, Qaraduman, Qədimbala, Qədimxan, Qədimbacı, Qaradəniz, Qədəmxan, Qaradoğan, Qəndab, Qabadayı, Qədəmşah, Qanpolad, QədimşahBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube