m.cici.az
loading...

Qadir adının mənası

1) Türk dilində: möhkəm, mətin, sərt, bərk, dəhşətli, zahmli, amansız,2) ərəbcə:bacarıqlı, güc və qüdrət sahibi, qüvvətli. Orta Asiyada türklərində Kadırqulu, Kazdırxan kimi adlar da bununla bağlı meydana gəlibdir.

Populyarlıq: 454

Oxşar adlar: Qədimşah, Qardaşxan, Qaradəmir, Qaraduman, Qədəmşah, Qanpolad, Qabadayı, Qədimağa, Qədəmxan, Qardaşağa, Qaradayı, Qardaşbala, Qədəmnaz, Qaradoğan, Qədimbala, Qəndab, Qardaş, Qaradəniz, Qədimxan, QədimbacıBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube