Qacar adının mənası

Qaçan, qaçqın, qaçaq, qacağan, yaxşı qaçan, qaçıcı. Türk tayfa və sülalələrindən birinin adıdır. Bu adın Xazərlə də əlqəli və ya eyni köklü olması haqqında da fikirlər mövcuddur.

Populyarlıq: 475

Oxşar adlar: Qızbacı, Qaracan, Qaracabəy, Qızıltac, Qayacan, Qəmərcan, Qədimbacı, Qaraca, Qoca, Qəribcan, QılıcxanBaşqa ad axtar

Şərhlər