Mirzə adının mənası

Əmirmirzə sözünün ixtisar biçimidir. Şəxs adlarının həm önündə, həm də sonunda işlədilir. Əvvəlində işləndikdə rütbə, sonunda işləndikdə isə şahzadəlik bildirir. Vaxtilə dğvlət adamlarını və yazı-pozu ilə məşğul olan adamları belə adlandırırdılar. Hörmət əlaməti olaraq bəy, ağa anlamında işlədilmişdir. Başqa adlarla birləşərək merəkkəb adlar əmələ gətirir.

Populyarlıq: 1322

Oxşar adlar: Mehrinisə, Mövlamverdi, Mərifət, Mehriban, Mahizər, Mirvari, Mərahim, Mürşid, Müharib, Minavər, Minnurə, Maarifə, Mahir, Misir, Məzahir, Miriş, Minazər, Miri, Mövlanverdi, Münir, Mərdi, Mübəşşir, Mahirə, Mirkəlam, Mehrinaz, Mirzəcan, Müdrikə, Miranşah, Mehrixanım, Minarə, Mir, Maarif, Mehri, Mürşidə, Münirə, Mərziyə, Misirxan, MübarizBaşqa ad axtar

Şərhlər