m.cici.az
loading...

Mirzə adının mənası

Əmirmirzə sözünün ixtisar biçimidir. Şəxs adlarının həm önündə, həm də sonunda işlədilir. Əvvəlində işləndikdə rütbə, sonunda işləndikdə isə şahzadəlik bildirir. Vaxtilə dğvlət adamlarını və yazı-pozu ilə məşğul olan adamları belə adlandırırdılar. Hörmət əlaməti olaraq bəy, ağa anlamında işlədilmişdir. Başqa adlarla birləşərək merəkkəb adlar əmələ gətirir.

Populyarlıq: 1097

Oxşar adlar: Misirxan, Mahir, Mərahim, Münir, Miranşah, Mehriban, Müdrikə, Mərziyə, Mərifət, Minnurə, Mürşid, Mərdi, Maarif, Mövlanverdi, Mirvari, Müharib, Minarə, Mahirə, Mirzəcan, Məzahir, Mehrixanım, Miri, Mübariz, Münirə, Mübəşşir, Mahizər, Minavər, Mövlamverdi, Mehrinisə, Mirkəlam, Mir, Mehri, Minazər, Mehrinaz, Mürşidə, Misir, Miriş, MaarifəBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube