m.cici.az
loading...

Mirzə adının mənası

Əmirmirzə sözünün ixtisar biçimidir. Şəxs adlarının həm önündə, həm də sonunda işlədilir. Əvvəlində işləndikdə rütbə, sonunda işləndikdə isə şahzadəlik bildirir. Vaxtilə dğvlət adamlarını və yazı-pozu ilə məşğul olan adamları belə adlandırırdılar. Hörmət əlaməti olaraq bəy, ağa anlamında işlədilmişdir. Başqa adlarla birləşərək merəkkəb adlar əmələ gətirir.

Populyarlıq: 1134

Oxşar adlar: Mirzəcan, Minazər, Münir, Mehriban, Mirkəlam, Məzahir, Mübəşşir, Misir, Maarif, Mərahim, Miri, Miranşah, Mərdi, Mərziyə, Mehrixanım, Münirə, Mürşidə, Minavər, Mahizər, Maarifə, Minnurə, Misirxan, Miriş, Mahir, Mehri, Mehrinisə, Mübariz, Mir, Mehrinaz, Minarə, Mirvari, Mərifət, Mövlanverdi, Mahirə, Mövlamverdi, Mürşid, Müdrikə, MüharibBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube