m.cici.az
loading...

Mirzə adının mənası

Əmirmirzə sözünün ixtisar biçimidir. Şəxs adlarının həm önündə, həm də sonunda işlədilir. Əvvəlində işləndikdə rütbə, sonunda işləndikdə isə şahzadəlik bildirir. Vaxtilə dğvlət adamlarını və yazı-pozu ilə məşğul olan adamları belə adlandırırdılar. Hörmət əlaməti olaraq bəy, ağa anlamında işlədilmişdir. Başqa adlarla birləşərək merəkkəb adlar əmələ gətirir.

Populyarlıq: 1205

Oxşar adlar: Mehriban, Mövlanverdi, Maarif, Mehrinisə, Mehrinaz, Miranşah, Mövlamverdi, Misir, Mərahim, Mehrixanım, Münirə, Mahirə, Mərziyə, Münir, Mürşid, Mirkəlam, Minavər, Minazər, Müharib, Mir, Miri, Mahizər, Məzahir, Maarifə, Mahir, Mübariz, Müdrikə, Mərifət, Mərdi, Mirzəcan, Minnurə, Mirvari, Minarə, Mürşidə, Mübəşşir, Mehri, Misirxan, MirişBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube