m.cici.az
loading...

Mirzə adının mənası

Əmirmirzə sözünün ixtisar biçimidir. Şəxs adlarının həm önündə, həm də sonunda işlədilir. Əvvəlində işləndikdə rütbə, sonunda işləndikdə isə şahzadəlik bildirir. Vaxtilə dğvlət adamlarını və yazı-pozu ilə məşğul olan adamları belə adlandırırdılar. Hörmət əlaməti olaraq bəy, ağa anlamında işlədilmişdir. Başqa adlarla birləşərək merəkkəb adlar əmələ gətirir.

Populyarlıq: 1260

Oxşar adlar: Mehrinisə, Maarif, Mahizər, Müdrikə, Mirzəcan, Müharib, Misir, Münirə, Mehrixanım, Mahirə, Mərifət, Minavər, Mövlamverdi, Münir, Miri, Mərdi, Misirxan, Mövlanverdi, Minarə, Miriş, Miranşah, Mərahim, Maarifə, Məzahir, Mahir, Mürşidə, Mehriban, Minazər, Mərziyə, Mürşid, Mübəşşir, Mirvari, Mir, Mehrinaz, Mehri, Mübariz, Minnurə, MirkəlamBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube