Mikayıl adının mənası

Əsli Mikaeldir. Yaxveyə (qədim yəhudi allahına) bərabər olan, tanrıya müqabil olan. Dini rəvayətə görə dörd mələkdən biri - canların ruzisini təmin edən mələyin adıdır.

Populyarlıq: 2169

Oxşar adlar: Müdrikə, Məlikşah, Malikə, Mələkbəyim, Məlikə, Malik, Məlikməmməd, Mələksima, Mirkəlam, Məkin, Məlik, MəliknazBaşqa ad axtar

Şərhlər