Maqsud adının mənası

Məqsəd,məram, istək, niyyət olunmuş, arzu edilən. Adətən, oğlan istəyi ilə arzularına çatan ailələr tərəfindən bu ad qoyulur.

Populyarlıq: 674

Oxşar adlar: Manqal, Məqal, Müştaq, Mutluqan, MaqsudəBaşqa ad axtar

Şərhlər