m.cici.az
loading...

Mail adının mənası

Meyilli, hət hansı bir tərəfə əyilən, bir şeyə meyl və həvəsi olan,sevən, istəyən, mübtəla, düşkün.

Populyarlıq: 404

Oxşar adlar: Mehdixan, Müharib, Malik, Minagül, Maarifə, Minazər, Mikayıl, Miranşah, Məlikşah, Minasaz, Mirzəcan, Minəxanım, Mehrixanım, Mahizər, Minavər, Mələksima, Mirkəlam, Mərahim, Melisa, Mehriban, Mübariz, Məliha, Mahir, Mülayim, Mina, Məzahir, Mirvari, Məhsima, Mailə, Minnaz, Mayis, Məliknaz, Minayə, Minabacı, Mahirə, Mehrinaz, Mövlanverdi, Mayisə, Minarə, Misirxan, Mövlamverdi, Maarif, MalikəBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube