m.cici.az
loading...

Mail adının mənası

Meyilli, hət hansı bir tərəfə əyilən, bir şeyə meyl və həvəsi olan,sevən, istəyən, mübtəla, düşkün.

Populyarlıq: 436

Oxşar adlar: Məhsima, Mübariz, Maarif, Minazər, Minagül, Mehrinaz, Mikayıl, Mövlanverdi, Mirvari, Minasaz, Minnaz, Mirzəcan, Miranşah, Mələksima, Malik, Mayisə, Məliknaz, Mülayim, Minarə, Mahizər, Mahirə, Müharib, Mehriban, Mərahim, Mirkəlam, Mayis, Mövlamverdi, Minəxanım, Məliha, Misirxan, Minavər, Maarifə, Minayə, Mina, Melisa, Mehdixan, Minabacı, Malikə, Məlikşah, Mehrixanım, Mailə, Məzahir, MahirBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube