m.cici.az
loading...

Mail adının mənası

Meyilli, hət hansı bir tərəfə əyilən, bir şeyə meyl və həvəsi olan,sevən, istəyən, mübtəla, düşkün.

Populyarlıq: 386

Oxşar adlar: Mayis, Mübariz, Minarə, Melisa, Mehrixanım, Mirvari, Mələksima, Məlikşah, Məliknaz, Məzahir, Mülayim, Maarifə, Mehriban, Məhsima, Miranşah, Minayə, Minazər, Mina, Mərahim, Mehdixan, Malikə, Minavər, Minagül, Minnaz, Mövlanverdi, Misirxan, Mailə, Mahirə, Mirzəcan, Mehrinaz, Mahir, Müharib, Minabacı, Minəxanım, Mövlamverdi, Mahizər, Maarif, Mayisə, Minasaz, Məliha, Malik, Mirkəlam, MikayılBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube