m.cici.az
loading...

Mail adının mənası

Meyilli, hət hansı bir tərəfə əyilən, bir şeyə meyl və həvəsi olan,sevən, istəyən, mübtəla, düşkün.

Populyarlıq: 445

Oxşar adlar: Minabacı, Minarə, Mehrinaz, Minazər, Məliha, Mehrixanım, Mehriban, Mailə, Mayis, Minəxanım, Maarif, Mehdixan, Mirzəcan, Misirxan, Mayisə, Mövlanverdi, Minayə, Mahirə, Minagül, Məlikşah, Müharib, Malikə, Mirkəlam, Məliknaz, Mina, Miranşah, Mərahim, Mələksima, Minavər, Mövlamverdi, Mahizər, Məhsima, Məzahir, Mirvari, Mülayim, Malik, Mahir, Minnaz, Maarifə, Mübariz, Minasaz, Mikayıl, MelisaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube