m.cici.az
loading...

Məhəmməd adının mənası

Tərif edilən, çox xoşa gələn, bəyənilmiş. Sözün əsli Muhamməddir. Azərbaycan türkləri bunu Məhəmməd, Məmməd, Məmiş biçimində salmışlar.

Populyarlıq: 4174

Oxşar adlar: Mətin, Məsud, Mərkəz, Minnurə, Məcidə, Mirzəcan, Məhərrəm, Məftunə, Məqal, Mötəbər, Munisə, Mələkxanım, Məharət, Minayə, Mahirə, Mövludə, Mərhəmət, Məsudə, Məlahət, Mənsim, Mayisə, Müsəllim, Müfidə, Münirə, Mənzər, Mailə, Məhsima, Mühibbə, Mübəşşir, Mürşidə, Mürtəza, Münəvvər, Mətlubə, Maarifə, Malikə, Məbrurə, Mərvə, Mərifət, Məryəm, Məzahir, Məxrurə, Mirzə, Məhər, Mələkbacı, Mələk, Möhbəddin, Məqsəd, Məsmə, Məhluqə, MüxlisətBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube