Məhəmməd adının mənası

Tərif edilən, çox xoşa gələn, bəyənilmiş. Sözün əsli Muhamməddir. Azərbaycan türkləri bunu Məhəmməd, Məmməd, Məmiş biçimində salmışlar.

Populyarlıq: 5531

Oxşar adlar: Məmmədyar, Məsrur, Mələk, Məcnun, Mailə, Məşuqə, Məğrur, Maqsudə, Müzəhhər, Müxlisə, Mübəşşir, Məliknaz, Müslimə, Minə, Məbrurə, Münirə, Məhəbbət, Məcid, Mənsumə, Mənzər, Məqbulə, Məhəddin, Mətə, Malikə, Mətin, Məlik, Minavər, Mələkxanım, Mərziyə, Minarə, Minnət, Mərahim, Mayisə, Müjdə, Məharət, Mənzərə, Məsum, Mələksima, Mərkəz, Məlikə, Muazzəz, Məsrurə, Mirzə, Mənsim, Mehrinisə, Mürşidə, Möminə, Mərcan, Müqəddəs, MəsudBaşqa ad axtar

Şərhlər