Mövlamverdi adının mənası

Ərəbcə Moula,yaxud Mövla(yiyə, sahib, ağa) ilə türkcə verdi sözünün birləşməsindən yaradılan addır. Ağam verdi,sahibim verdi anlamındadır. Müqəddəs türbələrə, ocaqlara, pirlərə və ya şəxslərə nəzir-niyazdan sonra doğulan oğlan uşaqlarına qoyulan adlardandır.

Populyarlıq: 321

Oxşar adlar: Mövlana, Möminə, Möhsünə, Mövlanverdi, Möhbəddin, Mömin, Mövsüm, Möhnət, Möhsün, Möhtərəm, Mövludə, Möhsüm, Mötəbər, Möhtəşəm, MövludBaşqa ad axtar

Şərhlər