Göktürk adının mənası

1) Azad, sərbəst, müstəqil türk, 2) mavi, göy rənglə bağlı türklər. İlk dəfə türk adını dövlətin rəsmi adı olaraq işlədən Göktürk İmperatorluğu (552-745) olmuşdur. Bu adı indi şərəflə daşıyan çoxlu adamlar vardır.

Populyarlıq: 409

Oxşar adlar: Gözəlbəyim, Gökay, Görkəmli, Göytürk, Göyərçin, Göksunay, Gökmən, Göyəm, Gökhan, Gözlər, Göycan, Gönül, Göksevər, Göyçəsu, Görgün, Gök, Göymən, Gözüm, Gövhərbəyim, Göçmən, Gövhərxatun, Görən, Göçər, Gökcan, Göksevən, Göhər, Göyçə, Gövəm, Görün, Gökşən, Gözükara, Göktaş, Göysevər, Gövhərtac, Göycəbala, Güngördü, Gözəl, Göydaş, Gövhəri, Göybudaq, Göysəl, Gövhər, Gülbənövşə, Gözdə, Göysevən, Göysu, Gözdəm, Göydəmir, Gülçöhrə, GözgüBaşqa ad axtar

Şərhlər