m.cici.az
loading...

Göktürk adının mənası

1) Azad, sərbəst, müstəqil türk, 2) mavi, göy rənglə bağlı türklər. İlk dəfə türk adını dövlətin rəsmi adı olaraq işlədən Göktürk İmperatorluğu (552-745) olmuşdur. Bu adı indi şərəflə daşıyan çoxlu adamlar vardır.

Populyarlıq: 376

Oxşar adlar: Gülbənövşə, Göysevən, Görün, Göybulud, Göydaş, Göycan, Göyxan, Göydəmir, Gökşən, Göksunay, Gövhərbəyim, Gözəlxan, Görgün, Gözən, Görən, Gözüm, Gövəm, Göysevər, Gözlər, Gözdəm, Göksevər, Göhər, Gözaydın, Gövhərxatun, Göyəm, Göktaş, Göymən, Göytürk, Gövhərtac, Göyərçin, Gökcan, Göksel, Görkəmli, Gövhəri, Gök, Göyçəsu, Göydəniz, Gözgü, Gövhər, Gökay, Göçər, Göksun, Göysu, Göycəbala, Gökdəmir, Gözəlbəyim, Göybudaq, Gözdə, Gönül, GökhanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube