m.cici.az
loading...

Gök adının mənası

İndi ad kimi az işlənsə də, ancaq Oğuz Kağanın dördüncü oğlunun adı və həm də tanrı adlarından biridir. Özündən sonra çoxlu sözlərə birləşərək adlar meydana gətirmişdır.

Populyarlıq: 315

Oxşar adlar: Gözən, Gövhəri, Gözəl, Güngördü, Gövhərtac, Göytürk, Gönül, Gökhan, Göksevən, Göhər, Göycəbala, Gökdəniz, Göybayraq, Göydəniz, Gülbənövşə, Göybulud, Görkəmli, Gözdəm, Göysevən, Göçmən, Göyçəsu, Gökşən, Gövhərxatun, Göydəmir, Göksevər, Gözəlbəyim, Göksel, Gövhər, Gözüm, Göyxan, Göçər, Görgün, Güngör, Göysəl, Göksun, Göysu, Göycəbel, Göktürk, Gözgü, Göksunay, Gökdəmir, Gözükara, Gökcan, Görün, Gövəm, Gözdə, Göybudaq, Görən, Göymən, GöyçəBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube