m.cici.az
loading...

Gök adının mənası

İndi ad kimi az işlənsə də, ancaq Oğuz Kağanın dördüncü oğlunun adı və həm də tanrı adlarından biridir. Özündən sonra çoxlu sözlərə birləşərək adlar meydana gətirmişdır.

Populyarlıq: 327

Oxşar adlar: Göycan, Göyxan, Gözdə, Göksel, Gökmən, Gökcan, Gövhərtac, Göycəbala, Görkəmli, Gülbənövşə, Güngördü, Gönül, Göksunay, Görən, Göybulud, Göyəm, Göydəniz, Göksevən, Göktürk, Gökay, Gözən, Gözəl, Göyərçin, Gövhərbəyim, Görgün, Güngör, Göhər, Göksun, Göytürk, Göymən, Gözükara, Gözəlxan, Gülçöhrə, Göybudaq, Göksevər, Göybayraq, Göysevən, Göktaş, Gökşən, Gövhər, Göyçə, Gökdəniz, Gövhəri, Göycəbel, Görün, Gözəlbəyim, Gözüm, Göysevər, Göysu, GövhərxatunBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube