m.cici.az
loading...

Gök adının mənası

İndi ad kimi az işlənsə də, ancaq Oğuz Kağanın dördüncü oğlunun adı və həm də tanrı adlarından biridir. Özündən sonra çoxlu sözlərə birləşərək adlar meydana gətirmişdır.

Populyarlıq: 374

Oxşar adlar: Göysevən, Gökdəniz, Göksunay, Göhər, Göybulud, Gönül, Göymən, Göydaş, Gövhərtac, Göycəbala, Gökdəmir, Görkəmli, Göksevən, Gülçöhrə, Gözən, Gözdə, Göybayraq, Göçmən, Göksevər, Gözəlbəyim, Göytürk, Göyçə, Gövəm, Gözüm, Gövhər, Göyəm, Göyərçin, Gövhəri, Göycan, Güngör, Göysevər, Göydəniz, Gökmən, Gökay, Gökcan, Göyçəsu, Göksel, Göysu, Göycəbel, Gözükara, Gövhərxatun, Görgün, Gökhan, Gözdəm, Gözgü, Göçər, Göydəmir, Göktaş, Göksun, GörünBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube