m.cici.az
loading...

Gök adının mənası

İndi ad kimi az işlənsə də, ancaq Oğuz Kağanın dördüncü oğlunun adı və həm də tanrı adlarından biridir. Özündən sonra çoxlu sözlərə birləşərək adlar meydana gətirmişdır.

Populyarlıq: 338

Oxşar adlar: Görgün, Gökay, Göysevən, Göksun, Gökşən, Gözəlbəyim, Gövhəri, Göhər, Göyəm, Gözükara, Göksel, Gözlər, Gözəl, Görən, Gövhər, Gövhərbəyim, Gözüm, Göytürk, Göydəniz, Göybulud, Göyçə, Gözən, Gövhərxatun, Göycəbala, Gülçöhrə, Göydaş, Görün, Gövhərtac, Göktürk, Göyçəsu, Gökdəmir, Gökdəniz, Gözdə, Gözdəm, Gülbənövşə, Göysevər, Göçər, Gözaydın, Göksevən, Göyxan, Gökmən, Göydəmir, Görkəmli, Göktaş, Göybudaq, Göymən, Göçmən, Göksevər, Göyərçin, GöybayraqBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube