Gök adının mənası

İndi ad kimi az işlənsə də, ancaq Oğuz Kağanın dördüncü oğlunun adı və həm də tanrı adlarından biridir. Özündən sonra çoxlu sözlərə birləşərək adlar meydana gətirmişdır.

Populyarlıq: 386

Oxşar adlar: Göksunay, Göksevən, Görgün, Gökdəmir, Gözəlbəyim, Göycəbala, Görən, Gövəm, Gövhəri, Gözgü, Görün, Gövhər, Gökmən, Gökşən, Gövhərtac, Göytürk, Gülçöhrə, Gözdəm, Gülbənövşə, Göydaş, Gözdə, Göyçə, Gözəl, Gövhərbəyim, Gözaydın, Göyəm, Gözəlxan, Göçmən, Güngördü, Güngör, Göycəbel, Gövhərxatun, Göybulud, Göydəmir, Göksel, Gökcan, Göycan, Göysəl, Göysu, Göyərçin, Gökdəniz, Gözlər, Göksevər, Göhər, Gözən, Göktürk, Gözüm, Gözükara, Göybayraq, GöyxanBaşqa ad axtar

Şərhlər