m.cici.az
loading...

Gök adının mənası

İndi ad kimi az işlənsə də, ancaq Oğuz Kağanın dördüncü oğlunun adı və həm də tanrı adlarından biridir. Özündən sonra çoxlu sözlərə birləşərək adlar meydana gətirmişdır.

Populyarlıq: 354

Oxşar adlar: Göybayraq, Gökşən, Göydəniz, Gözükara, Göycan, Gövhərtac, Gözgü, Gövəm, Gözaydın, Göybulud, Göktürk, Gökcan, Gönül, Gözən, Görkəmli, Göçmən, Göyəm, Gülbənövşə, Göhər, Gökdəniz, Göysevən, Göksun, Göyərçin, Görün, Gökdəmir, Göysevər, Gövhər, Göksunay, Güngördü, Gözəl, Göysəl, Görən, Gülçöhrə, Göksevən, Gökhan, Güngör, Göyçəsu, Göydəmir, Gövhərxatun, Göksel, Göymən, Göydaş, Gözüm, Göycəbala, Göycəbel, Gövhərbəyim, Gözdəm, Gövhəri, Göksevər, GöysuBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube