Damla adının mənası

Su və bu kimi məyelərin girdə şəklə düşmüş kiçik hissəciyi,su, dərman damcısı.

Populyarlıq: 1351

Oxşar adlar: Daşdəmir, Dumanbəy, Dəmirkaya, Dəmirtaş, Dəmircan, Dumanxan, Damat, Dəmirağa, Dəmirarslan, Duman, Dünyamalı, Dəmirkan, Dikçam, Dilaram, Dəmirxan, Dəmirqan, Damar, Dəmirtay, Dəmirbaş, Dünyaxanım, Duymaz, DəmirbağBaşqa ad axtar

Şərhlər