m.cici.az
loading...

Damar adının mənası

Əslində tamardır. Canlıların bədənində qanın hərəkət eydiyi boru şəkilli orqan, süxur. Yaradılış, həvəs, soy kökü.

Populyarlıq: 270

Oxşar adlar: Daşdəmir, Dəmirbağ, Damla, Dəmirqan, Duman, Dünyaxanım, Dəmirarslan, Dəmirtay, Dumanxan, Dəmirkaya, Dumanbəy, Duymaz, Dəmirkan, Dikçam, Dəmircan, Dəmirbaş, Dilaram, Damat, Dəmirağa, Dünyamalı, Dəmirtaş, DəmirxanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube