m.cici.az
loading...

Damar adının mənası

Əslində tamardır. Canlıların bədənində qanın hərəkət eydiyi boru şəkilli orqan, süxur. Yaradılış, həvəs, soy kökü.

Populyarlıq: 259

Oxşar adlar: Dəmirkan, Dəmircan, Dəmirbağ, Dünyamalı, Dilaram, Dəmirtaş, Dumanxan, Dəmirqan, Dəmirbaş, Dünyaxanım, Dəmirağa, Daşdəmir, Damat, Dəmirkaya, Dəmirarslan, Duymaz, Dikçam, Dumanbəy, Dəmirxan, Dəmirtay, Duman, DamlaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube