Damar adının mənası

Əslində tamardır. Canlıların bədənində qanın hərəkət eydiyi boru şəkilli orqan, süxur. Yaradılış, həvəs, soy kökü.

Populyarlıq: 282

Oxşar adlar: Dəmirbağ, Damat, Daşdəmir, Dəmirkaya, Duman, Dəmirkan, Dumanbəy, Dəmirqan, Dəmirağa, Dəmirbaş, Dəmircan, Dünyaxanım, Duymaz, Dünyamalı, Damla, Dikçam, Dilaram, Dəmirxan, Dumanxan, Dəmirtaş, Dəmirtay, DəmirarslanBaşqa ad axtar

Şərhlər