Dalqıc adının mənası

Mərcan, inci kimi qiymətli əşyalardan ötrü dənızin, suyun dibindən çıxaran adam, su altında üzən, hərəkət eləyən insan, suyun altında iş görən peşəkar işçi.

Populyarlıq: 270

Oxşar adlar: Dadaşbala, Dəliqan, Dilşad, Dalkoç, Dilavər, Dalan, Dalay, Dilbazi, Dəliqanlı, Dilsəfa, Dalkılıç, Dağdələn, Duysal, Dilfəza, Dilara, Dildadə, Dilaram, Dəryagül, Dalqış, Danyal, Damla, Dildar, Danil, Duyal, Dünyamalı, Dinckal, Dilhəyat, Dəmirarslan, Dağlı, Dilnar, DilnazBaşqa ad axtar

Şərhlər