Dalan adının mənası

Dəhliz, koridor, küçə qapısından həyətə gedən üstüörtülü və ya açıq yol, iki qonşu ev arasında olan və bir tərəfi əyət qapısına çıxan yol.

Populyarlıq: 311

Oxşar adlar: Dəryagül, Dadaşbala, Dağlı, Dəmirarslan, Dilbazi, Dilsəfa, Dilşad, Danyal, Dilhəyat, Dalkoç, Dalqıc, Dəliqan, Dilnar, Dilfəza, Dünyamalı, Duysal, Dinckal, Dildadə, Dalqış, Duyal, Dəliqanlı, Dilara, Dilnaz, Damla, Danil, Dildar, Dilavər, Dalay, Dağdələn, Dilaram, DalkılıçBaşqa ad axtar

Şərhlər