Dadaş adının mənası

Böyük qardaşa bacı və qaedaşları tərəfindən verilən ad və müraciət forması, bəzən hörmət əlaməti olaraq başqa yaxın adamlara və kiçik uşaqlara aid də işlədilir.

Populyarlıq: 1142

Oxşar adlar: Dağdələn, Dadaşbala, Dildadə, Dədəxan, Davud, Dildar, Dədəcan, Dizdar, Dayandur, Dürdanə, Dilşad, Dadaşcan, Dadaşxan, Daşdəmir, Dündar, Dad, DadaşağaBaşqa ad axtar

Şərhlər