Dad adının mənası

Ad kimi işlənməsə də bir sıra sözlərə birləşmək adlar əmələ gətirilir.

Populyarlıq: 401

Oxşar adlar: Dadaşxan, Dağdələn, Dədəxan, Dadaşcan, Dildadə, Dadaş, Dayandur, Dündar, Dadaşağa, Dilşad, Dildar, Daşdəmir, Dizdar, Davud, Dədəcan, Dadaşbala, DürdanəBaşqa ad axtar

Şərhlər