Daşdəmir adının mənası

Daş və dəmir kimi iki möhkəm, sərt cismin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb addır. Möhkəm , sərt, dayanıqlı, iradəli anlamındadır.

Populyarlıq: 335

Oxşar adlar: Daşqın, Dönərtaş, Dalqış, Daniş, Dəmirbaş, Dadaşxan, Dokuztaş, Dilşad, Dürəfşan, Dəmirtaş, Dadaşbala, Dadaşcan, Dadaşağa, DadaşBaşqa ad axtar

Şərhlər