m.cici.az
loading...

Bibi adının mənası

Vaxtilə xanım,bəyim anlamlarında işlənmişdir, atanın bacıcı deməkdir. Bibi ilə başlayan adların ixtisar və kiçiltmə biçimi. Bir sıra sözlərin əvvəlində və sonunda işlənərək mürəkkəb qadın adları əmələ gətirir.

Populyarlıq: 329

Oxşar adlar: Bibinisə, Bubigül, Balabibi, Bircəbəyim, Badisəba, Bibiqız, Bibixanım, Babkişi, Bibitürkan, Bayimbacı, Bibixatın, Balabəyim, Bbibəyim, Bəyberdi, BəbirBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube