m.cici.az
loading...

Bibi adının mənası

Vaxtilə xanım,bəyim anlamlarında işlənmişdir, atanın bacıcı deməkdir. Bibi ilə başlayan adların ixtisar və kiçiltmə biçimi. Bir sıra sözlərin əvvəlində və sonunda işlənərək mürəkkəb qadın adları əmələ gətirir.

Populyarlıq: 294

Oxşar adlar: Bəbir, Bibinisə, Badisəba, Balabibi, Bayimbacı, Bibitürkan, Bircəbəyim, Bibixanım, Babkişi, Bibiqız, Bibixatın, Bbibəyim, Bubigül, Bəyberdi, BalabəyimBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube