m.cici.az
loading...

Bibi adının mənası

Vaxtilə xanım,bəyim anlamlarında işlənmişdir, atanın bacıcı deməkdir. Bibi ilə başlayan adların ixtisar və kiçiltmə biçimi. Bir sıra sözlərin əvvəlində və sonunda işlənərək mürəkkəb qadın adları əmələ gətirir.

Populyarlıq: 312

Oxşar adlar: Bbibəyim, Babkişi, Bibiqız, Bibitürkan, Bibixanım, Bibixatın, Balabəyim, Bubigül, Bəbir, Balabibi, Badisəba, Bibinisə, Bircəbəyim, Bəyberdi, BayimbacıBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube