Bibi adının mənası

Vaxtilə xanım,bəyim anlamlarında işlənmişdir, atanın bacıcı deməkdir. Bibi ilə başlayan adların ixtisar və kiçiltmə biçimi. Bir sıra sözlərin əvvəlində və sonunda işlənərək mürəkkəb qadın adları əmələ gətirir.

Populyarlıq: 332

Oxşar adlar: Badisəba, Bəyberdi, Balabəyim, Balabibi, Bayimbacı, Babkişi, Bibiqız, Bbibəyim, Bibitürkan, Bibinisə, Bibixatın, Bibixanım, Bircəbəyim, Bəbir, BubigülBaşqa ad axtar

Şərhlər