Bayat adının mənası

1) Allah, tanrı. 2) Var-düvlətli, bol nemətli, zəngin. 3) Türk boylarından birinin adı. 4) Təzə olmayan , boyat, kühnə, köhnəlmiş,dəbdə olmayan.

Populyarlıq: 336

Oxşar adlar: Baytur, Balbəy, Balahüseyn, Batıray, Binyazar, Beydulla, Bəycan, Bababəy, Böyükxan, Böyükxanım, Bayur, Baylaqxatın, Balaxayın, Baytimir, Bəyxatun, Bayraq, Baydəmir, Baturay, Baysal, Bayimbacı, Baytaş, Brilyant, Bayla, Bayqam, Baymat, Bəyqardaş, Bəyzadə, Baydur, Bəypolad, Bəykal, Bayar, Bayquş, Bayandurxan, Bayramxatın, Bəybaıa, Bayramqulu, Baydoğan, Bayrak, Bəyxan, Bəyimsultan, Başəyməz, Bərksay, Bəydadaş, Bakiyə, Bayandur, Bəyza, Baydəmir, Bayram, Boyan, BahriyəBaşqa ad axtar

Şərhlər