Bayandur adının mənası

Tikilən,abad olan, abadlaşdırma, tərəqqi etmə, çiçəkləmə, əkilib-becərilmə, bol nemətlər yetirmə. Oğuz tayfalarından birinin adıdır.

Populyarlıq: 413

Oxşar adlar: Böyükxanım, Balaxayın, Baydoğan, Bay, Bayimbacı, Bayrak, Bəyaz, Başıyozuk, Baymat, Bərksay, Beyda, Bayman, Bəyimağa, Baylaqxatın, Baytimir, Bəyatlı, Boyar, Baturay, Baydar, Baylaq, Bayu, Bayramqulu, Bayundur, Baysan, Bayraş, Balabay, Baydur, Baysu, Bayla, Baycan, Balabəy, Bəyhan, Bəydadaş, Bəxtiyar, Brilyant, Bayaz, Baydəmir, Bəyqardaş, Bayxan, Böyxan, Bayduxan, Başay, Bayat, Babayar, Bəyxan, Balbəy, Bəyxatun, Bayrı, Beyza, BatıbayBaşqa ad axtar

Şərhlər