Bahar adının mənası

Yaz fəsli, yaz , mıc. Gənclik, ömrün gənclik çağı.

Populyarlıq: 805

Oxşar adlar: Bəhmənyar, Behzad, Bahattin, Bohça, Bahri, Bahriyə, Baha, Bahaddin, Behzat, Bəyhan, Balahüseyn, Bəhram, Bahadur, Bürhan, Bahşi, Bəha, Balhəsən, Bahirə, Bahir, Bahadır, Bürhanəddin, Balahəsən, Behnan, Birhan, BəhnanBaşqa ad axtar

Şərhlər