Bahadır adının mənası

Əski adlardandır. Buğa kimi güclü, qüvvətli, igid, cəsur, qorxmaz, qəhraman, qocaq. Əski Batur, Batır, Boğadur, Bjğatır, Buğadur adları da eyni kökdən alan adlardan başqa bir şey deyildir.

Populyarlıq: 925

Oxşar adlar: Bahşi, Bəha, Bəhram, Bürhan, Bahriyə, Behzat, Bəhmənyar, Bahir, Birhan, Bahirə, Bahaddin, Behzad, Bahar, Balahüseyn, Bəyhan, Bahattin, Bohça, Behnan, Baha, Bürhanəddin, Bahadur, Bəhnan, Bahri, Balhəsən, BalahəsənBaşqa ad axtar

Şərhlər