m.cici.az
loading...

Bahadır adının mənası

Əski adlardandır. Buğa kimi güclü, qüvvətli, igid, cəsur, qorxmaz, qəhraman, qocaq. Əski Batur, Batır, Boğadur, Bjğatır, Buğadur adları da eyni kökdən alan adlardan başqa bir şey deyildir.

Populyarlıq: 775

Oxşar adlar: Bahattin, Bahadur, Bəyhan, Bahaddin, Bohça, Bəha, Bahşi, Bahirə, Bahir, Bəhram, Birhan, Bəhnan, Balahüseyn, Bürhan, Behzat, Bahriyə, Balahəsən, Bürhanəddin, Behzad, Bahri, Bahar, Bəhmənyar, Baha, Behnan, BalhəsənBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube