m.cici.az
loading...

Bahadır adının mənası

Əski adlardandır. Buğa kimi güclü, qüvvətli, igid, cəsur, qorxmaz, qəhraman, qocaq. Əski Batur, Batır, Boğadur, Bjğatır, Buğadur adları da eyni kökdən alan adlardan başqa bir şey deyildir.

Populyarlıq: 874

Oxşar adlar: Bahir, Balahəsən, Bəhmənyar, Bəha, Bahattin, Behzad, Bahaddin, Bahri, Balahüseyn, Bahar, Bürhan, Bahriyə, Bəyhan, Bürhanəddin, Bahirə, Birhan, Bohça, Bəhram, Behzat, Balhəsən, Baha, Bahadur, Behnan, Bahşi, BəhnanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube