m.cici.az
loading...

Bahadır adının mənası

Əski adlardandır. Buğa kimi güclü, qüvvətli, igid, cəsur, qorxmaz, qəhraman, qocaq. Əski Batur, Batır, Boğadur, Bjğatır, Buğadur adları da eyni kökdən alan adlardan başqa bir şey deyildir.

Populyarlıq: 813

Oxşar adlar: Baha, Bahri, Bürhan, Birhan, Bahadur, Bahattin, Bahir, Bahar, Behzat, Balhəsən, Balahüseyn, Behnan, Bəhmənyar, Bahaddin, Bürhanəddin, Bəyhan, Behzad, Bəha, Bahriyə, Balahəsən, Bahirə, Bahşi, Bəhram, Bohça, BəhnanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube