m.cici.az
loading...

Bahadır adının mənası

Əski adlardandır. Buğa kimi güclü, qüvvətli, igid, cəsur, qorxmaz, qəhraman, qocaq. Əski Batur, Batır, Boğadur, Bjğatır, Buğadur adları da eyni kökdən alan adlardan başqa bir şey deyildir.

Populyarlıq: 738

Oxşar adlar: Bahri, Bohça, Balahəsən, Behzat, Bahadur, Bahriyə, Birhan, Bahaddin, Bürhanəddin, Balhəsən, Behzad, Bürhan, Balahüseyn, Behnan, Bəhram, Bahattin, Bahirə, Baha, Bəha, Bahir, Bəyhan, Bahar, Bəhnan, Bahşi, BəhmənyarBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube