Babacan adının mənası

Görüb-göturmüş, yetkin adam: ürəyə, cana yaxın olan , inanılan insan , yaşlı adama müraciət biçimi.

Populyarlıq: 409

Oxşar adlar: Babadadaş, Böyükbacı, Balabəyim, Bəkbay, Bibixatın, Bəybaıa, Babaxan, Batıbay, Babayar, Balbəy, Babalar, Badisəba, Balabacı, Barakbaba, Baba, Bibitürkan, Bibixanım, Balabay, Babək, Balabibi, Balabəy, Babkişi, Bayimbacı, Balabala, Bababəy, BabagülBaşqa ad axtar

Şərhlər