m.cici.az
loading...

Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 575

Oxşar adlar: Babagül, Bayimbacı, Bababəy, Bibitürkan, Badisəba, Balbəy, Balabacı, Bibixanım, Babkişi, Bəybaıa, Balabəy, Babalar, Babacan, Batıbay, Balabala, Böyükbacı, Babadadaş, Balabay, Barakbaba, Bəkbay, Balabəyim, Babaxan, Babayar, Balabibi, Bibixatın, BabəkBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube