m.cici.az
loading...

Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 592

Oxşar adlar: Babacan, Babək, Bəkbay, Babadadaş, Balabəy, Babagül, Badisəba, Böyükbacı, Bayimbacı, Bibixatın, Babalar, Balabəyim, Balabala, Bibitürkan, Balabay, Balbəy, Batıbay, Balabacı, Barakbaba, Babayar, Babaxan, Bəybaıa, Balabibi, Bababəy, Babkişi, BibixanımBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube