m.cici.az
loading...

Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 615

Oxşar adlar: Babalar, Bəybaıa, Balabibi, Balbəy, Balabala, Balabay, Bibixanım, Böyükbacı, Bibitürkan, Bibixatın, Barakbaba, Balabəy, Babadadaş, Balabəyim, Batıbay, Bəkbay, Balabacı, Babək, Babagül, Babayar, Babkişi, Badisəba, Babacan, Bayimbacı, Babaxan, BababəyBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube