m.cici.az
loading...

Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 632

Oxşar adlar: Babacan, Bibixanım, Böyükbacı, Balbəy, Babək, Barakbaba, Babkişi, Bababəy, Balabala, Babayar, Bəkbay, Bayimbacı, Balabay, Bəybaıa, Batıbay, Babaxan, Babagül, Babalar, Bibitürkan, Balabəy, Balabacı, Bibixatın, Balabəyim, Badisəba, Balabibi, BabadadaşBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube