m.cici.az
loading...

Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 566

Oxşar adlar: Bibixatın, Bəybaıa, Babagül, Balabala, Balabəy, Barakbaba, Babək, Bayimbacı, Bababəy, Balabacı, Babacan, Balabəyim, Balabay, Batıbay, Bibitürkan, Balabibi, Babalar, Böyükbacı, Badisəba, Balbəy, Babaxan, Babkişi, Bibixanım, Babayar, Babadadaş, BəkbayBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube