Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 655

Oxşar adlar: Bəkbay, Bəybaıa, Babadadaş, Babagül, Balabala, Babaxan, Barakbaba, Bayimbacı, Balabacı, Babayar, Balabəyim, Babkişi, Babək, Bibitürkan, Balabay, Bibixanım, Böyükbacı, Balabəy, Balbəy, Bibixatın, Batıbay, Badisəba, Babacan, Balabibi, Bababəy, BabalarBaşqa ad axtar

Şərhlər