m.cici.az
loading...

Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 601

Oxşar adlar: Babaxan, Balabala, Babək, Bababəy, Bibixanım, Böyükbacı, Bəybaıa, Balbəy, Babalar, Bayimbacı, Babkişi, Babagül, Balabəy, Balabacı, Barakbaba, Balabay, Bibitürkan, Bibixatın, Babayar, Babacan, Balabibi, Bəkbay, Balabəyim, Badisəba, Babadadaş, BatıbayBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube