m.cici.az
loading...

Baba adının mənası

Nəvəsi olan kişi, ata-ananın atası, hal-hazırda Anadolu türklərində ata anlamında işlədilir, yaşlı adama hörmət əlaçəti olaraq müraciət, əcdad, ulu, xeyirxah, xoşniyyət adamlar haqqında da bəzən baba adam deyimini işlədirlər.

Populyarlıq: 558

Oxşar adlar: Babaxan, Batıbay, Bəybaıa, Balabacı, Babagül, Babək, Bibixatın, Bəkbay, Bababəy, Babacan, Balabibi, Bibixanım, Bibitürkan, Balabala, Badisəba, Barakbaba, Babayar, Bayimbacı, Babkişi, Balbəy, Balabəyim, Babalar, Balabay, Balabəy, Babadadaş, BöyükbacıBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube