Babək adının mənası

Babaya ək şəkilçisi artırmaqla əzizləmə və nəvazişn bildirən bir addır.

Populyarlıq: 1720

Oxşar adlar: Balabibi, Babadadaş, Balabacı, Babagül, Babalar, Batıbay, Baba, Bibitürkan, Bibixatın, Bababəy, Bibixanım, Böyükbacı, Bəybaıa, Babaxan, Barakbaba, Balabay, Balabala, Babkişi, Bayimbacı, Babayar, Balabəy, Balabəyim, Babacan, Bəkbay, Balbəy, BadisəbaBaşqa ad axtar

Şərhlər