Bağir adının mənası

1) Yarımdairəli yayın orat hissəsinə verilən addır. 2) qaraciyər, məc.ağuş, ürək, qəlb, sinə. 3) ərəbcə baqirdəndirsə onda sökən, kəsən, parçalayan anlamındadır.

Populyarlıq: 384

Oxşar adlar: Başarı, Balaməmmıd, Balqız, Barış, Batıdək, Bacıqız, Bağdaş, Baksı, Bağça, Bibixatın, Batırxan, Başıyozuk, Bayatlı, Böyükxanım, Bağatur, Baylaqxatın, Başçı, Bibixanım, Baskın, Buğra, Batıdəniz, Batıbay, Bağdagül, Bağdat, Balaxayın, Balkız, Buğa, Başdoğan, Bacıxanım, Bayimbacı, Balası, Başxanım, Bayrı, Bacı, Buğac, Bağı, Batıxan, Barın, Baydoğan, Başardı, Batı, Böyükbacı, Böyükağa, Balabacı, Batıray, Batır, Bəyatlı, Bayramxatın, Balaxanım, BakırBaşqa ad axtar

Şərhlər