m.cici.az
loading...

Bağir adının mənası

1) Yarımdairəli yayın orat hissəsinə verilən addır. 2) qaraciyər, məc.ağuş, ürək, qəlb, sinə. 3) ərəbcə baqirdəndirsə onda sökən, kəsən, parçalayan anlamındadır.

Populyarlıq: 364

Oxşar adlar: Bağlan, Başardı, Bəyatlı, Bahadır, Balı, Başıyozuk, Batıxan, Böyükağa, Badamxanım, Balaməmmıd, Bağçagül, Bayrı, Bağdaş, Bacıxanım, Bibixanım, Bircəxanım, Baylaqxatın, Bakır, Böyükxanım, Balasadıq., Baxşı, Bağdagül, Bağı, Bayatlı, Baksı, Bacıqız, Balık, Bağatır, Balaxanım, Bacı, Bayimbacı, Baloğlan, Batıdək, Bağça, Balqız, Balaxayın, Başdoğan, Buğa, Başxanım, Balış, Bağdaxatun, Buğra, Bayramxatın, Bacıgül, Batırxan, Bikəxanım, Bibixatın, Batır, Başçı, BaskınBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube