m.cici.az
loading...

Bağir adının mənası

1) Yarımdairəli yayın orat hissəsinə verilən addır. 2) qaraciyər, məc.ağuş, ürək, qəlb, sinə. 3) ərəbcə baqirdəndirsə onda sökən, kəsən, parçalayan anlamındadır.

Populyarlıq: 353

Oxşar adlar: Başçı, Başıyozuk, Balı, Batır, Bacıqız, Böyükağa, Böyükbacı, Balaxanım, Böyükxanım, Bağça, Bayatlı, Bağdat, Batırxan, Badamxanım, Bikəxanım, Bayimbacı, Baydoğan, Bağdaxatun, Bacıxanım, Batıbay, Barışmaz, Balkız, Bacıgül, Balaxayın, Buğa, Baxşı, Buğra, Batıxan, Bibixatın, Balış, Batıman, Batı, Buğac, Balqız, Balası, Bayramxatın, Balık, Balaməmmıd, Bağatur, Bibixanım, Bağatır, Bacı, Balabacı, Baylaqxatın, Bağdagül, Bağı, Baksı, Bircəxanım, Başarı, BaşdoğanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube