m.cici.az
loading...

Bağir adının mənası

1) Yarımdairəli yayın orat hissəsinə verilən addır. 2) qaraciyər, məc.ağuş, ürək, qəlb, sinə. 3) ərəbcə baqirdəndirsə onda sökən, kəsən, parçalayan anlamındadır.

Populyarlıq: 331

Oxşar adlar: Böyükbacı, Bacıqız, Başardı, Buğa, Baskın, Barın, Buğra, Balaməmmıd, Balası, Batıdəniz, Bacıxanım, Böyükxanım, Batıxan, Balacaxanım, Batır, Böyükağa, Bağdagül, Baloğlan, Bibixanım, Balasadıq., Balqız, Başıyozuk, Bağçagül, Baxşı, Bəyatlı, Badamxanım, Balım, Bağdat, Balabacı, Balkız, Bağdaş, Batıray, Bağatur, Baydoğan, Batıbay, Bayramxatın, Bağlan, Batıdək, Bağı, Bikəxanım, Batıman, Bayimbacı, Barış, Batırxan, Bəybaıa, Baylaqxatın, Buğac, Bacı, Bayatlı, BibixatınBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube