m.cici.az
loading...

Bağir adının mənası

1) Yarımdairəli yayın orat hissəsinə verilən addır. 2) qaraciyər, məc.ağuş, ürək, qəlb, sinə. 3) ərəbcə baqirdəndirsə onda sökən, kəsən, parçalayan anlamındadır.

Populyarlıq: 317

Oxşar adlar: Baksı, Başçı, Böyükağa, Batıxan, Başxanım, Bağatur, Baxşı, Bağdat, Böyükxanım, Başardı, Bağatır, Balacaxanım, Bacıxanım, Buğra, Bircəxanım, Bayimbacı, Batıdəniz, Badamxanım, Barın, Balasadıq., Baskın, Balkız, Batıman, Bağı, Batıbay, Bağçagül, Balası, Bikəxanım, Bəyatlı, Batı, Başdoğan, Buğa, Batıray, Balabacı, Böyükbacı, Bibixanım, Batıdək, Bacıgül, Batır, Balış, Balım, Bacı, Baydoğan, Barış, Bibixatın, Bəybaıa, Bayatlı, Bağdaş, Bəyimağa, BaloğlanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube