m.cici.az
loading...

Bağir adının mənası

1) Yarımdairəli yayın orat hissəsinə verilən addır. 2) qaraciyər, məc.ağuş, ürək, qəlb, sinə. 3) ərəbcə baqirdəndirsə onda sökən, kəsən, parçalayan anlamındadır.

Populyarlıq: 344

Oxşar adlar: Batırxan, Bayimbacı, Bircəxanım, Buğa, Baydoğan, Balaməmmıd, Bikəxanım, Bağdaş, Baksı, Bacıgül, Bəyatlı, Bağçagül, Bağatur, Balaxanım, Barışmaz, Bağlan, Başçı, Başarı, Bacıxanım, Batıman, Bağdat, Bağdaxatun, Batıbay, Bahadır, Balış, Batır, Başardı, Bağça, Barın, Bəyimağa, Baylaqxatın, Başıyozuk, Batıdəniz, Böyükbacı, Baloğlan, Böyükxanım, Barış, Batıdək, Balacaxanım, Başdoğan, Balaxayın, Bakır, Bacıqız, Bayatlı, Bağı, Balkız, Balası, Bağdagül, Batı, BatıxanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube