m.cici.az
loading...

Bağir adının mənası

1) Yarımdairəli yayın orat hissəsinə verilən addır. 2) qaraciyər, məc.ağuş, ürək, qəlb, sinə. 3) ərəbcə baqirdəndirsə onda sökən, kəsən, parçalayan anlamındadır.

Populyarlıq: 373

Oxşar adlar: Balası, Başdoğan, Batıbay, Barışmaz, Başarı, Bəyimağa, Balı, Bacıqız, Böyükxanım, Bibixatın, Batıdəniz, Baxşı, Balaxayın, Bağatur, Bayimbacı, Balaxanım, Baksı, Batıman, Batır, Balış, Balacaxanım, Bacı, Bağı, Balaməmmıd, Bağdaxatun, Buğac, Balık, Batıxan, Baskın, Balabacı, Bəybaıa, Bayramxatın, Buğra, Başçı, Balım, Bikəxanım, Batıdək, Baylaqxatın, Bağça, Bayatlı, Bağdaş, Batıray, Bağlan, Bakır, Bayrı, Bacıxanım, Bağdagül, Barın, Bəyatlı, BadamxanımBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube