m.cici.az
loading...

Bəyim adının mənası

Qədim adlardandır. Əslində bəgüm və ya bigüm biçimində olmuşdur. Xanəm anlamındadır. Bəy sözünün qadınlara aid edilən biçimidir. mənim bəyim deməkdir.

Populyarlıq: 1742

Oxşar adlar: Bəyqardaş, Bircəxanım, Bənəfşə, BəktaŞ, Bərksay, Batıdək, Bəhruz, Bibinisə, Bircə, Balasən, Bəyzadə, Böyrək, Beyrək, Bəşir, Bəyarslan, Baydəmir, Bərəkət., Bəykal, Balaəli, Bəhlul, Bəha, Bəndəli, Bərk, Bəhiyəddin, Bəhmən, Balazər, Bədirə, Billurə, Banuçiçək, Bababəy, Bakiyə, Babək, Bərrin, Bəsti, Bəhiyə, Baratəli, Balaəmi, Bəyxatun, Bəngi, Birgə, Bəyimağa, Badurə, Bəhri, Bikəxanım, Bəhcət, Bəngütəkin, Bəhriyyə, Bəylər, Bəyqulu, BəykişiBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube