m.cici.az
loading...

Bəyim adının mənası

Qədim adlardandır. Əslində bəgüm və ya bigüm biçimində olmuşdur. Xanəm anlamındadır. Bəy sözünün qadınlara aid edilən biçimidir. mənim bəyim deməkdir.

Populyarlıq: 1687

Oxşar adlar: Bətimur, Bəkdəmir, Bəhruz, Bəzən, Bəktaşi, Bəgiz, Bətül, BəktaŞ, Barraməli, Balaəmi, Bəkri, Bədəl, Bərksan, Baygəldi, Bədri, Bircəxanım, Bariqə, BəytƏKİN, Bəsirə, Bürhanəddin, Bəkçi, Balatəkin, Bəhic, Billurə, Bərksal, Bəycan, Bəxtiyar, Bakilər, Bədiə, Balaəli, Balazər, Bəg, Bərk, Büllurə, Bəylərbəy, Bəhcət, Balabəy, Bədraqa, Bəxşiş, Bəşir, Bəyxan, Bədir, Bəykişi, Balanisə, Badurə, Bükə., Bədirxan, Behyəddin, Bahriyə, BəyxatunBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube