m.cici.az
loading...

Bəyim adının mənası

Qədim adlardandır. Əslində bəgüm və ya bigüm biçimində olmuşdur. Xanəm anlamındadır. Bəy sözünün qadınlara aid edilən biçimidir. mənim bəyim deməkdir.

Populyarlıq: 1783

Oxşar adlar: Baratəli, Bəhruz, Bəhiyəddin, Bədiyyə, Birgə, BəktaŞ, Bəyimağa, Bilən, Bahirə, Bərran, Balazər, Bilgisəl, Balbəy, Bəhriş, Bədirnisə, Balatəkin, Bəsim, Birkə, Balasən, Bakilər, Balasər, Bilgə, Bədri, Bəyaz, Balamirzə, Bədrəddin, Bədirxan, Bənövşə, Bəsti, Bəykal, Banuçiçək, Bəyzadə, Bədirə, Bəsriyyə, Baləli, Bəhic, Batıdəniz, Bəyatlı, Bəycan, Bədriyyə, Bəyverdi, Bülənd, Biçək, Baqiyyə, Burcəgül, Bəkdəmir, Bəhin, Büllurə, Bədir, BəktaşiBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube