m.cici.az
loading...

Bəyim adının mənası

Qədim adlardandır. Əslində bəgüm və ya bigüm biçimində olmuşdur. Xanəm anlamındadır. Bəy sözünün qadınlara aid edilən biçimidir. mənim bəyim deməkdir.

Populyarlıq: 1929

Oxşar adlar: Bəngi, Bəsir, Beyrək, Bəngül, Bilgisəl, Bəşə, Balhəsən, Bədiyyə, Banuçiçək, Bəhruz, Bətul, Bəyxan, Balabəyim, Bikəxanım, Balasər, Behtər, Bəxşiş, Büllurə, Bəhriş, Baratəli, Bəhmənyar, Bərat, Bəkbay, Bəngütəkin, Bərrin, Bikə, Bəkdəmir, Bəykal, Barraməli, Başdəmir, Bakirə, Balaəmi, Binnət, Bənşən, Bəhiyə, Bəkər, Bəsimə, Bətül, Bəşir, Bəyverdi, Bülənt, Bihtər, Bədəl, Bədirxan, Bənəfşə, Bərna, Bərəkət., Bəha, Bəyhan, BəyquluBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube