m.cici.az
loading...

Bəyim adının mənası

Qədim adlardandır. Əslində bəgüm və ya bigüm biçimində olmuşdur. Xanəm anlamındadır. Bəy sözünün qadınlara aid edilən biçimidir. mənim bəyim deməkdir.

Populyarlıq: 1710

Oxşar adlar: Bəsri, Bəşarət, Başdəmir, Barraməli, Bircəxanım, Bəylər, Bəhnan, Bəhiyəddin, Bəti, Belən, Bənşən, Bərk, Bəsam, Bərna, Beyrək, Batıdək, Bəngi, Balasən, Bəzən, Bənəfşə, Bənövşə, Bəyqardaş, Bükə., Bahriyə, Bələd, Bəsirə, Bəktür, Balatəkin, Babək, Bəyzadə, Bəylərbəy, Büllurə, Balaməmmıd, Bəndəli, Bəyimsultan, Bəypolad, Bahirə, Bərəkət., Bərgüşad, Bilgər, Bəyza, Bəsti, Başər, Böyrək, Bəycan, Bərin, Bilgisəl, Belən, Bədriyyə, BiləndərBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube