m.cici.az
loading...

Bəyim adının mənası

Qədim adlardandır. Əslində bəgüm və ya bigüm biçimində olmuşdur. Xanəm anlamındadır. Bəy sözünün qadınlara aid edilən biçimidir. mənim bəyim deməkdir.

Populyarlıq: 1857

Oxşar adlar: Balaməmmıd, Bərran, Bəhriyyə, Bəngütəkin, Behcət, Bircəbəyim, Bababəy, Bəhnan, Balahəsən, Bəturə, Bəktaşi, BəytƏKİN, Bikəxanım, Bərin, Balaəmi, Baydəmir, Bərna, Bəzən, Birkə, Banuçiçək, Bəyverdi, Bəsri, Bətimur, Bəyqulu, Bəhin, Bilgən, Bədriyyə, Barraməli, Bəngül, Bərksay, Bakiyə, Bəha, Bilgər, Biçək, Bihtər, Balatəkin, Bbibəyim, Başdəmir, Bilgisəl, Balasər, BəktaŞ, Bərk, Bəsti, Bəyqardaş, Baygəldi, Bahirə, Balazər, Balasən, Baləli, Bükə.Başqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube