Bəyim adının mənası

Qədim adlardandır. Əslində bəgüm və ya bigüm biçimində olmuşdur. Xanəm anlamındadır. Bəy sözünün qadınlara aid edilən biçimidir. mənim bəyim deməkdir.

Populyarlıq: 1999

Oxşar adlar: Badurə, Balaməmmıd, Bəngi, Başəyməz, Bəyza, Böyrək, Bilgə, Bəyi, Bəti, Bəkbay, Bərəkət., Beyrək, Bərrin, Bircəxanım, Bələd, Bədir, Bəkir, Bərxudar, Bədirnisə, Bəhriyyə, Bəntürk, Bihtər, Bilgən, Bəyzadə, Bəktür, BəytƏKİN, Bəhriş, Billurə, Başdəmir, Bədiyyə, Bədirxan, Bəndəli, Bülənd, Bəyqardaş, Birkə, Bəylər, Bəyxatun, Bətimur, Belən, Bəhri, Baləmi, Bədriyyə, Biləndər, Bərna, Badəgül, Balasən, Bəhruz, Bəkçi, Balabəy, BəsimBaşqa ad axtar

Şərhlər