Bəy adının mənası

Bu söz indi ayrıca ad kimi işlənməsə də bir çox sözlərin əvvəlində və sonunda işlədilərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Ona görə də bu sözün izahına ehtiyac vardir.

Populyarlıq: 406

Oxşar adlar: Bədəl, Balamirzə, Biləndər, Banuçiçək, Bülənd, Bircə, Bədiyyə, Bəzən, Bəstə, Bəkər, Bəkçi, BəktaŞ, Bədirnisə, Bəyaz, Bənövşə, Bəsriyyə, Belən, Bəngi, Behcət, Binnət, Behyəddin, Bətül, Başər, Bəyxan, Bədirxan, Bəylərbəy, Bəxtiyar, Bəhriyyə, Bihtər, Bətimur, Bəha, Balasən, Balazər, Bəsam, Babək, Bəhic, Baygəldi, Balbəy, Bərksay, Bəsti, Bəşir, Bəşə, Bəyim, Behtər, Bəyimsultan, Bərksal, Birgə, Bəkbay, Bədrəddin, BəhruzBaşqa ad axtar

Şərhlər