m.cici.az
loading...

Bəy adının mənası

Bu söz indi ayrıca ad kimi işlənməsə də bir çox sözlərin əvvəlində və sonunda işlədilərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Ona görə də bu sözün izahına ehtiyac vardir.

Populyarlıq: 384

Oxşar adlar: Bərksan, Bədirə, Balaəli, Bikəxanım, Bəypolad, Bəha, Baləli, Bərat, Bəkər, Bəkdəmir, Bəhiyəddin, Bərksay, Bəkir, Bəşə, BəytƏKİN, Bəyberdi, Bəsir, Bədil, Bakiyə, Badisəba, Bənövşə, Bəturə, Bakirə, Bəybaıa, Bətimur, Bihtər, Bəkdəmir, Baqiyyə, Bakilər, Bəhnan, Binnət, Bəyimsultan, Bəyaz, Bəktaşi, Bəsri, Bədirxan, Behyəddin, Bəkri, Bəhmən, Bülənd, Bəsimə, Başdəmir, Bahriyə, Bəsriyyə, Bəktür, Bababəy, Bədrəddin, Bəyi, Bəstə, BibinisəBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube