m.cici.az
loading...

Bəy adının mənası

Bu söz indi ayrıca ad kimi işlənməsə də bir çox sözlərin əvvəlində və sonunda işlədilərək mürəkkəb adlar əmələ gətirir. Ona görə də bu sözün izahına ehtiyac vardir.

Populyarlıq: 397

Oxşar adlar: Badəgül, Bəhmən, Bəxtigül, Bərəkət., Billurə, Bəylər, Bəyxatun, Bilgə, Bəyaz, Büllurə, Bərna, Balatəkin, Bircəbəyim, Bəntürk, Bikə, Birgə, Bəhruz, Badisəba, Bükə., Bəsir, Beyrək, Balanisə, Baratəli, Bikəxanım, Bərgüşad, Bədri, Bəyim, Bəsri, Balbəy, Başəyməz, Badurə, Bəhic, Bəkir, Bəhin, Bədirə, Bəngül, Bəşə, Bədirnisə, Bəzən, Balaəli, Bəhri, Bakiyə, Baqiyyə, Bahriyə, Bədiyyə, Bəngütəkin, Bəyimağa, Bakilər, Bibinisə, BaşərBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube