Bəndəniz adının mənası

1) Ata və ya anadan nişanə, əlamət. 2) Adam , insan , məxluq olaraq kiməsə məxsus olan , 3) Danışan şəxsin hörmət əlaməti olaraq mən əvəzinə özünə işarə etməsi.

Populyarlıq: 420

Oxşar adlar: Bərgüşad, Balasən, Bilgər, Bihtər, Bəyi, Balabəyim, Batıdək, Bəyqardaş, Balhəsən, Bürhanəddin, Bədil, Bəkri, Bəhriyyə, Balbəy, Bərran, Balatəkin, Baratəli, Bərksal, Bəbir, Bilgisəl, Bənövşə, Bəkdəmir, Bəşə, Balahəsən, Bəycan, Baydəmir, Bəhiyəddin, Bəhnan, Bəg, Bəsriyyə, Bəykal, Bəydadaş, Bərəkət., Bəyimsultan, Bəkir, Bəybaıa, Bəhriş, Balasər, Başər, Bəhic, Bəyaz, Bəngütəkin, Bədraqa, Baydəmir, Bilgən, Bircə, Bbibəyim, Bənzər, Banuçiçək, BəypoladBaşqa ad axtar

Şərhlər