Böyükxanım adının mənası

Çox hörmətli xanım, xanımların başçısı,hörmətə layiq xanım.

Populyarlıq: 421

Oxşar adlar: Bingör, Börü, Bənövşə, Başgöz, Böyükxan, Böyükkişi, Böyrək, Böyükbacı, BingöL, Böyxan, Böyükağa, BöyükBaşqa ad axtar

Şərhlər