Böyük adının mənası

Həcmcə, sayca, miqdarca, ölçücə iri olan, əhımiyətli.

Populyarlıq: 294

Oxşar adlar: Böyükbacı, Böyrək, Böyxan, BingöL, Böyükağa, Böyükxan, Başgöz, Böyükxanım, Börü, Bingör, Böyükkişi, BənövşəBaşqa ad axtar

Şərhlər