m.cici.az
loading...

Adıvar adının mənası

Adı daim yaşayan, adı-sanı var olan, adı olan. Məşhur millətsevər yazıcı Xalidə Ədib Adıvarın(1884-1964) və tanınmış həkim, ədib və alim Ədnan Adıvarın (1881-1955) soyadı.

Populyarlıq: 311

Oxşar adlar: Adlı, Adıncıq, Ağaqardaş, Ağaheydər, Adışirin, Aladoğan, Adın, Adıkutlu, Ayıldız, Ağamurad, Adıkutlutaş, Ağarəşid, Aydın, Ağadədə, Akyıldız, Ağacavad, Ağşəmsəddin, Adış, Adıgözəl, Adıbəlli, Ağamədəd, Ağaəddin, Adıyaman, Ağadostu, Adlıq, Adıq, Ağamərdan, Ağaməmməd, Adsız, Akdağ, Ağaddin, Ağadayı, Ağaverdi, Adlıbəy, Ardıl, Ağduq, Akaydın, Adalmış, Ağdaş, Adısanlı, Akdoğan, Adıgül, Ağamehdi, Ağadadaş, Addın, AdısönməzBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube