Adıvar adının mənası

Adı daim yaşayan, adı-sanı var olan, adı olan. Məşhur millətsevər yazıcı Xalidə Ədib Adıvarın(1884-1964) və tanınmış həkim, ədib və alim Ədnan Adıvarın (1881-1955) soyadı.

Populyarlıq: 334

Oxşar adlar: Ağaqardaş, Akyıldız, Ağadostu, Adsız, Ağaməmməd, Adıq, Adalmış, Aladoğan, Adıbəlli, Ağarəşid, Ağaheydər, Adın, Adıgül, Adlıbəy, Akdoğan, Aydın, Ağamehdi, Adısönməz, Addın, Adısanlı, Adışirin, Ağaəddin, Ağduq, Ağdaş, Adıkutlu, Ağamurad, Adıkutlutaş, Adlıq, Ağamədəd, Ağşəmsəddin, Ağaverdi, Ağadayı, Adış, Ayıldız, Ağamərdan, Ağaddin, Adıyaman, Akdağ, Adıncıq, Ağadadaş, Ağacavad, Akaydın, Adlı, Ağadədə, Adıgözəl, ArdılBaşqa ad axtar

Şərhlər