Abdal adının mənası

1) Türkiyədə və Əfqanıstanda yaşayan türk tayfa adı, 2) dərviş, qələndər, 3) sərsəri, avara, sadəlövh, safeh anlamları da vardır.

Populyarlıq: 426

Oxşar adlar: Absəməd, Aldibay, Abid, Adıbəlli, Abdullah, Adlıbəy, Abidin, Abdi, AbidəBaşqa ad axtar

Şərhlər