m.cici.az
loading...

Abbas adının mənası

Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli,acıqlı, hirsli, Abbas adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına (bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

Populyarlıq: 3163

Oxşar adlar: Abhəyat, Açabay, Abizər, Abigül, Aybəniz, Abşar, Abış, Ablak, Adıbəlli, Abutalıb, Absalat, Akbulaq, Ağbəniz, Abidə, Abı, Alabörü, Abla, Abbasmirzə, Ağabibi, Abay, Alaybayı, Akbilgə, Abak, Aftab, Akburç, Akbəyim, Abakan, Altınbay, Aba, Acarbəy, Alaban, Abar, Akboğa, Akabəy, Abidin, Aybacı, Aqibət, Ağabəy, Abas, Atabay, Adlıbəy, Atababa, Abi, Akabay, Ababacı, Akbuğa, Afitab, Abbasəli, Akbora, AbişBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube