m.cici.az
loading...

Abbas adının mənası

Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli,acıqlı, hirsli, Abbas adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına (bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

Populyarlıq: 2897

Oxşar adlar: Akbaş, Adıbəlli, Aftab, Atabay, Absalat, Abaz, Abdal, Anabacı, Ağabay, Abhəyat, Açabəy, Ababacı, Abutalıb, Akbilgə, Akbulaq, Abdullah, Abbasşərif, Acarbəy, Abiş, Alaban, Abi, Abbasəli, Abanoz, Abar, Abigül, Abak, Alabörü, Akbora, Ağabala, Abizər, Abbasmirzə, Aybacı, Abaqay, Aldibay, Afitab, Altınbay, Akbəyim, Atababa, Atabala, Ambər, Akbulut, Ağbəniz, Abbasağa, Ağabəyim, Abış, Aba, Absəməd, Aqibət, Abraş, AbasBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube