m.cici.az
loading...

Abbas adının mənası

Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli,acıqlı, hirsli, Abbas adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına (bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

Populyarlıq: 2577

Oxşar adlar: Abar, Afitab, Abiş, Abi, Akbaş, Akabay, Atababa, Aybacı, Ağacabbar, Abid, Acarbəy, Ababacı, Aldibay, Absəməd, Altınbay, Aqibət, Abgül, Adlıbəy, Abbasəli, Abanoz, Açabəy, Abas, Abdullah, Abakan, Abay, Ağabala, Abutalıb, Abak, Abı, Anbər, Akboğa, Abizər, Aftab, Adıbəlli, Alabaş, Abhəyat, Abış, Abaqay, Absalat, Alaban, Aba, Ambər, Abbasağa, Akbəyim, Akburç, Alaybayı, Akbulaq, Anabacı, Atabay, AbidinBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube