m.cici.az
loading...

Abbas adının mənası

Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli,acıqlı, hirsli, Abbas adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına (bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

Populyarlıq: 2663

Oxşar adlar: Ağabibi, Akbora, Abidə, Absəməd, Ababacı, Ağabala, Abdal, Akabəy, Akbaş, Abiş, Abizər, Aqibət, Aba, Ağabay, Atlıbəy, Ambər, Abigül, Aybəniz, Abbasşərif, Akbulaq, Ağabəyim, Aftab, Abak, Abı, Ağacabbar, Alaybayı, Abar, Açabəy, Abşar, Allahbaxış, Atabay, Açabay, Abbasmirzə, Akcəbə, Adlıbəy, Akbəyim, Alabaş, Abla, Abbasəli, Atababa, Altınbay, Aldibay, Acarbəy, Abay, Abid, Ağbəniz, Abbasqulu, Atabala, Abış, AbbasağaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube