m.cici.az
loading...

Abbas adının mənası

Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli,acıqlı, hirsli, Abbas adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına (bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

Populyarlıq: 3008

Oxşar adlar: Atlıbəy, Aftab, Ağababa, Afitab, Açabəy, Akbuğa, Abakan, Abgül, Ababacı, Alaban, Abidə, Alabaş, Aqibət, Absəməd, Akboğa, Abak, Abdullah, Abbasağa, Aybacı, Ağbəniz, Adıbəlli, Aba, Abbasqulu, Ağabala, Abid, Abbasmirzə, Akbulut, Adlıbəy, Aybəniz, Abay, Alabörü, Akbəyim, Absalat, Akabəy, Ağabəyim, Ağbikə, Abaz, Akbilgə, Akbora, Altınbay, Akbaş, Akabay, Atabay, Ağabay, Alaybayı, Abiş, Abidin, Abaqay, Acarbəy, AbhəyatBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube