m.cici.az
loading...

Abbas adının mənası

Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli,acıqlı, hirsli, Abbas adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına (bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

Populyarlıq: 2839

Oxşar adlar: Abas, Aba, Akburç, Aybəniz, Adlıbəy, Abar, Abutalıb, Abla, Aftab, Abanoz, Abraş, Abi, Aybacı, Abak, Abaqay, Ağbikə, Akbulut, Abidə, Adıbəlli, Atabala, Alaybayı, Aqibət, Absəməd, Alabörü, Altınbay, Abbasmirzə, Anbər, Alabaş, Abdi, Abdullah, Açabəy, Akbəyim, Abış, Abhəyat, Akbuğa, Aldibay, Ağabəy, Akcəbə, Akboğa, Allahbaxış, Abbasşərif, Abiş, Ağabibi, Abbasəli, Ağababa, Abbasqulu, Abigül, Acarbəy, Atlıbəy, AkbaşBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube