Abbas adının mənası

Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli,acıqlı, hirsli, Abbas adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına (bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

Populyarlıq: 3343

Oxşar adlar: Atlıbəy, Adıbəlli, Açabəy, Aybəniz, Açabay, Akboğa, Abdi, Aftab, Ağababa, Abraş, Alabaş, Atababa, Akbora, Akbulaq, Akcəbə, Abiş, Abbasşərif, Ablak, Akbulut, Ağabəyim, Aqibət, Ababacı, Akabay, Abak, Abidə, Alaybayı, Anbər, Abaqay, Abbasəli, Abanoz, Ambər, Abış, Ağabay, Abakan, Abigül, Altınbay, Atabay, Ağabəy, Anabacı, Akabəy, Akbuğa, Ağacabbar, Ağbikə, Alaban, Akburç, Absəməd, Abas, Abdullah, Aybacı, AblaBaşqa ad axtar

Şərhlər