m.cici.az
loading...

Aba adının mənası

1) Ana, 2) nöyük bacı (Türkiyədə abla biçimində işlənir), 3) bunun əmi anlamını verdiyini də yazanlar vardır, 4) tubet dilində ata anlamına gələn aphadan olduğu da göstərilir.

Populyarlıq: 1047

Oxşar adlar: Altınbay, Ağabibi, Alaban, Abbas, Akbuğa, Abbasqulu, Abşar, Alabörü, Alaybayı, Akboğa, Afitab, Abaz, Açabəy, Aldibay, Abdal, Akbulaq, Ağabala, Ağacabbar, Abdullah, Akabay, Ağabəyim, Abutalıb, Acarbəy, Abar, Aybacı, Abak, Alabaş, Abbasəli, Atababa, Ağababa, Akabəy, Abay, Abla, Abanoz, Açabay, Abbasşərif, Abakan, Atabala, Akbora, Abhəyat, Abbasağa, Allahbaxış, Ababacı, Ağabəy, Atabay, Anabacı, Abaqay, Ağabay, Abas, AkbaşBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube