m.cici.az
loading...

Aba adının mənası

1) Ana, 2) nöyük bacı (Türkiyədə abla biçimində işlənir), 3) bunun əmi anlamını verdiyini də yazanlar vardır, 4) tubet dilində ata anlamına gələn aphadan olduğu da göstərilir.

Populyarlıq: 995

Oxşar adlar: Ablak, Ağabay, Abbasmirzə, Allahbaxış, Alaybayı, Alabörü, Abşar, Ağabala, Atabala, Ağabibi, Altınbay, Abbasşərif, Abbasqulu, Anabacı, Aldibay, Abaz, Abar, Abas, Abdal, Atabay, Ağababa, Abla, Abutalıb, Abanoz, Açabay, Akbora, Ağabəy, Ağacabbar, Alabaş, Acarbəy, Abbas, Ağabəyim, Abaqay, Açabəy, Atababa, Ababacı, Abay, Aftab, Afitab, Abdullah, Abbasəli, Absalat, Alaban, Akboğa, Abakan, Akbuğa, Akbulaq, Abbasağa, Akabay, AbakBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube