m.cici.az
loading...

Aba adının mənası

1) Ana, 2) nöyük bacı (Türkiyədə abla biçimində işlənir), 3) bunun əmi anlamını verdiyini də yazanlar vardır, 4) tubet dilində ata anlamına gələn aphadan olduğu da göstərilir.

Populyarlıq: 1005

Oxşar adlar: Acarbəy, Abbasşərif, Absalat, Ablak, Ağabəy, Akabay, Alaban, Ağababa, Akabəy, Açabay, Altınbay, Abraş, Atabay, Abakan, Abar, Abdullah, Abutalıb, Atababa, Abbas, Abaz, Alaybayı, Ababacı, Alabörü, Abak, Abdal, Abşar, Abbasqulu, Ağabibi, Akbora, Abbasağa, Anabacı, Aldibay, Ağabala, Akbaş, Aybacı, Akboğa, Akbuğa, Ağacabbar, Aftab, Ağabay, Allahbaxış, Abanoz, Abay, Abbasəli, Atabala, Akbulaq, Afitab, Açabəy, Abbasmirzə, AbaqayBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube