m.cici.az
loading...

Aba adının mənası

1) Ana, 2) nöyük bacı (Türkiyədə abla biçimində işlənir), 3) bunun əmi anlamını verdiyini də yazanlar vardır, 4) tubet dilində ata anlamına gələn aphadan olduğu da göstərilir.

Populyarlıq: 1059

Oxşar adlar: Abbasqulu, Allahbaxış, Abaqay, Abhəyat, Abutalıb, Abbas, Alabaş, Ağabibi, Abakan, Abbasağa, Acarbəy, Açabəy, Aftab, Absalat, Abla, Ablak, Akbora, Abşar, Alabörü, Abdal, Abaz, Atabay, Abbasşərif, Akabəy, Atabala, Akbaş, Akbulaq, Aldibay, Alaybayı, Ağabay, Altınbay, Abanoz, Abay, Abak, Aybacı, Abraş, Abdullah, Ağacabbar, Alaban, Abbasəli, Anabacı, Ababacı, Açabay, Afitab, Akabay, Abbasmirzə, Abas, Ağababa, Akbuğa, AtababaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube