m.cici.az
loading...

Aba adının mənası

1) Ana, 2) nöyük bacı (Türkiyədə abla biçimində işlənir), 3) bunun əmi anlamını verdiyini də yazanlar vardır, 4) tubet dilində ata anlamına gələn aphadan olduğu da göstərilir.

Populyarlıq: 1027

Oxşar adlar: Abbasşərif, Ağacabbar, Akbaş, Abaqay, Açabay, Abar, Aftab, Abay, Abraş, Abak, Alaybayı, Atabala, Abaz, Alabaş, Aldibay, Ağabəyim, Abşar, Akbulaq, Abbasağa, Ablak, Abutalıb, Afitab, Ağababa, Abbasmirzə, Akabay, Atabay, Abhəyat, Aybacı, Abas, Altınbay, Abla, Alabörü, Akbora, Abbas, Ağabibi, Akbuğa, Ababacı, Abbasqulu, Allahbaxış, Ağabəy, Abanoz, Ağabay, Anabacı, Akboğa, Absalat, Acarbəy, Alaban, Akabəy, Atababa, AbdullahBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube