m.cici.az
loading...

Aba adının mənası

1) Ana, 2) nöyük bacı (Türkiyədə abla biçimində işlənir), 3) bunun əmi anlamını verdiyini də yazanlar vardır, 4) tubet dilində ata anlamına gələn aphadan olduğu da göstərilir.

Populyarlıq: 1018

Oxşar adlar: Alaybayı, Abar, Abbasmirzə, Ablak, Alabörü, Abak, Abla, Aybacı, Atabay, Acarbəy, Ağabəyim, Akbaş, Abdal, Akabay, Abbasşərif, Abas, Abdullah, Abşar, Abay, Atababa, Abbasəli, Allahbaxış, Altınbay, Ağabay, Abakan, Abutalıb, Abanoz, Ağababa, Açabəy, Absalat, Abbasqulu, Abaqay, Afitab, Abaz, Abbasağa, Aftab, Ağacabbar, Ababacı, Alabaş, Abhəyat, Açabay, Abbas, Atabala, Ağabibi, Akboğa, Aldibay, Akbora, Alaban, Anabacı, AkbuğaBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube