m.cici.az
loading...

Aba adının mənası

1) Ana, 2) nöyük bacı (Türkiyədə abla biçimində işlənir), 3) bunun əmi anlamını verdiyini də yazanlar vardır, 4) tubet dilində ata anlamına gələn aphadan olduğu da göstərilir.

Populyarlıq: 987

Oxşar adlar: Alabaş, Abdullah, Aldibay, Akabay, Abhəyat, Allahbaxış, Atababa, Abraş, Abbas, Ağabay, Abbasəli, Abak, Akbulaq, Abar, Abbasmirzə, Ağabibi, Abşar, Ağabəyim, Abla, Abbasağa, Afitab, Aftab, Akboğa, Akbora, Altınbay, Atabay, Ablak, Abaqay, Abay, Açabəy, Abbasşərif, Abaz, Abanoz, Alaban, Absalat, Alabörü, Ağacabbar, Akabəy, Abakan, Abas, Anabacı, Acarbəy, Abdal, Açabay, Ağabala, Alaybayı, Ağabəy, Atabala, Ağababa, AbabacıBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube