Abış adının mənası

Abilə başıayan adları nəvaziş və əzizləmə forması.

Populyarlıq: 353

Oxşar adlar: Ababacı, Alaybayı, Ağabəy, Abbasağa, Ağababa, Ağbikə, Ağabay, Akboğa, Anabacı, Adıbəlli, Abutalıb, Ağabala, Ağabəyim, Altınbay, Ağbəniz, Aybacı, Ağacabbar, Adlıbəy, Akbuğa, Ağabibi, Atlıbəy, Abı, AllahbaxışBaşqa ad axtar

Şərhlər