Abı adının mənası

Əski adlardandır. Gizlətmək, gizləmək, saxlamaq. Bunun ata, baba, əcdad anlamları da vardır. Bu farsca Abi (açıq göy-mavi rəngli, su rəngində olan) ilə qarışdırılmamalıdır.

Populyarlıq: 334

Oxşar adlar: Ağabəy, Abış, Atlıbəy, Adlıbəy, Abbasağa, Aybacı, Ağabala, Altınbay, Ağabəyim, Anabacı, Ağbəniz, Allahbaxış, Alaybayı, Ağacabbar, Ağabibi, Abutalıb, Ağbikə, Akbuğa, Akboğa, Ağababa, Ağabay, Adıbəlli, AbabacıBaşqa ad axtar

Şərhlər