m.cici.az
loading...

Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 632

Oxşar adlar: Aladoğan, Adıkutlutaş, Ağbikə, Ağaheydər, Ağazər, Ağacavad, Ayışığı, Akdağ, Ağayar, Ağasəlim, Ağadayı, Ağaxanım, Ağaddin, Ağadadaş, Ağaverdi, Ağanisə, Ağaçəyən, Alqış, Arış, Ağacəmil, Ağaoğlan, Ağahəsən, Abış, Abbasağa, Atamoğlan, Aşqın, Adış, Ağduq, Ağadədə, Aşkı, Ağaəmi, Ağakazım, Ağamoğlan, Ağdaş, Ağaəli, Ağırtaş, Ağcaqız, Ağazeynal, Ağamədəd, Ağçəlik, Ağarəfi, Adalmış, Ağasaleh, Aytuğ, Ataoğuz, Alışık, Ağagül, Ağakişi, Ağaşirin, AğamərdanBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube