m.cici.az
loading...

Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 706

Oxşar adlar: Ağamehdi, Ağarəhim, Abış, Ağaveys, Ağbikə, Ağaya, Allahbaxış, Ağayusif, Ağapaşa, Ağavəli, Ağasan, Ağadayı, Ağtürk, Ağakazım, Ağayar, Ağamurad, Ağamalı, Aşqın, Ağahüseyn, Ağacəfər, Ağasəfi, Ağaməlik, Ağaça, Ağaxan, Ağaqardaş, Ağca, Ağaqulu, Aşkın, Ağaəddin, Anış, Ağanər, Aytuğ, Ağaməmməd, Alqış, Ağasaleh, Ağacan, Ağanisə, Ağayunus, Ağakamal, Ağamirzə, Ağaçəyən, Ağasən, Ağaddin, Aladoğan, Akdağ, Ağaheydər, Alışık, Ağababa, Ağdaş, AğaverdiBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube