Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 722

Oxşar adlar: Ağaverdi, Ağaqardaş, Ağaşirin, Ağahüseyn, Ağça, Ağabala, Ağanər, Ağaməlik, Ağdaş, Ağbikə, Ağacamal, Ağasəfi, Ağapaşa, Ağanənə, Adış, Alışık, Ağasəlim, Ağan, Ağaşərif, Ağamalı, Allahbaxış, Ağabibi, Ağagül, Ağamusa, Ağadadaş, Ağakişi, Ağabəyim, Ağaəddin, Ağaddin, Ağasəf, Arış, Altuğ, Akboğa, Ağacan, Ağaqulu, Akbuğa, Ağamurad, Ağacavad, Ağabəy, Ağacabbar, Ağaoğlan, Ağamirzə, Adıkutlutaş, Ağaça, Ağar, Abış, Ağaxan, Ağası, Ayışığı, AğcaBaşqa ad axtar

Şərhlər