m.cici.az
loading...

Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 620

Oxşar adlar: Abış, Ağaşərif, Ağayunus, Ağamədəd, Ağşəmsəddin, Ağaəddin, Ağacan, Ağahəsən, Ağbəniz, Ağaheydər, Adalmış, Ağarza, Ağdaş, Ağcagül, Ağahüseyn, Ağca, Ağacavad, Ağabibi, Ağavəli, Ağaxanım, Ağanisə, Ağasaleh, Ayışığı, Ağamalı, Ağcaqız, Ağayar, Akboğa, Akdoğan, Ağası, Ağanər, Ağarəşid, Ağakazım, Akbuğa, Ağazər, Ağaxan, Ağadostu, Akşın, Ağaəli, Ağalı, Ağaqardaş, Abbasağa, Ağasəfər, Ağduq, Ağanənə, Ağaməlik, Ağabala, Ataoğuz, Ağçəlik, Allahbaxış, AdıkutlutaşBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube