m.cici.az
loading...

Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 679

Oxşar adlar: Anış, Ağaddin, Ağabay, Ağçəlik, Ağacəfər, Ağaveys, Alqış, Ağaqulu, Ağayusif, Akdoğan, Ağasalam, Ağacəlil, Adışirin, Ağbəniz, Ağadədə, Ağaxanım, Ağarəfi, Ağabəyim, Atamoğlan, Ağasən, Allahbaxış, Ağar, Ağırtaş, Ağtürk, Ağamusa, Ağadadaş, Akşın, Ağaverdi, Ağça, Ayışığı, Ağşəmsəddin, Ağabala, Ağasəfər, Akboğa, Ağarəhim, Ağaxatın, Aytuğ, Ağahəsən, Ağarza, Ağaşərif, Ağamalı, Abış, Ağadayı, Ağanisə, Ağamehdi, Ağayunus, Ağahüseyn, Ağazal, Alışık, AğacəmilBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube