m.cici.az
loading...

Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 643

Oxşar adlar: Ağaşir, Ağakazım, Akboğa, Ağalı, Ağazal, Aşkı, Ağasəfər, Ataoğuz, Ağar, Ağaməlik, Ayışığı, Ağamoğlan, Ağaddin, Ağaoğlan, Ağaheydər, Ağacəmil, Ağahəsən, Altuğ, Ağaçəyən, Allahbaxış, Ağarza, Ağagül, Ağasalam, Ağamehdi, Ağayar, Ağbəniz, Ağarəşid, Abbasağa, Ağbikə, Ağası, Ağalar, Ağanisə, Ağamir, Anış, Ağahüseyn, Ağamiran, Ağasəf, Ağarəhim, Akdoğan, Aytuğ, Ağşəmsəddin, Ağakişi, Ağabibi, Ağadədə, Ağaəddin, Ağça, Ağaqulu, Ağacamal, Ağakamal, AğadayıBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube