m.cici.az
loading...

Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 694

Oxşar adlar: Ağalar, Ağamiran, Akdoğan, Atamoğlan, Ağbikə, Ağacabbar, Ağadostu, Ağayusif, Ağamədəd, Ağaqardaş, Ağapaşa, Ağakazım, Allahbaxış, Ağan, Alışık, Ağadədə, Ağabəy, Ağırtaş, Ağaxan, Ağamurad, Ağamoğlan, Ağakərim, Ağamehdi, Ağanər, Ataoğuz, Ağasaleh, Ağamərdan, Ağamirzə, Ağarza, Ağasalman, Ağabala, Anış, Ağaəddin, Adalmış, Ağamalı, Ağaverdi, Ağtac, Aşkı, Ağamusa, Ağayunus, Aytuğ, Ağaxatın, Ağadadaş, Ağaşirin, Ağabəyim, Ağaəli, Akbuğa, Ağazal, Ağaşərif, AğarəhimBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube