m.cici.az
loading...

Ağa adının mənası

Bir sıra türklərdə aka,əkə biçimində də işlədilir. 1) hörmətli, sayqılı, böyük, 2) ailə vı ya tayfa başçısı, xalqın, elin ağsaqqalı,3) bir yerin nüfuzlusu, rəhbəri, söz deyəni, 4) böyük qardaşa sayqı əlaməti olaraq müraciət forması, 5) seyidlərə, din xadimlərinə müraciət biçimi. Bir çox kişi və qadın adlarının önünə və axırına ağa sözünü artırmaqla mürəkkəb adlar düzəldilmişdir.

Populyarlıq: 662

Oxşar adlar: Ağasəfa, Ağasəf, Ağasəfər, Ağavəli, Ağamalı, Ağasəfi, Ağaqulu, Ağayar, Ağamərdan, Ağar, Ağadadaş, Alışan, Ağacabbar, Ağamiran, Ataoğuz, Ağcagül, Ağasəlim, Ağanənə, Ağası, Ağadayı, Ağaşərif, Abış, Ağamusa, Ağamurad, Ağazal, Ağaqardaş, Ağasalman, Ağamir, Ağamoğlan, Ağakazım, Ağçəlik, Ağadədə, Akşın, Ağaxatın, Ağan, Ağasan, Ağakişi, Ağabəyim, Ağbəniz, Ağagül, Ağayusif, Ağacavad, Ağaya, Ağırtaş, Ağacan, Adıkutlutaş, Ağapaşa, Akbuğa, Akdağ, AğaşirBaşqa ad axtar

Şərhlər

facebook twitter youtube